De Springschans

De katholieke basisschool De Springschans ontstaat op 01-08-1985 na het samengaan van de katholieke kleuterschool Pinkeltje en de katholieke lagere school Het Tolhuis (1985; Wet op het Basisonderwijs). Met ingang van het schooljaar 1987 – 1988 is de school in zijn geheel gehuisvest in het gebouw van de voormalige lagere school. Het gebouw van de kleuterschool staat maar korte tijd leeg. In oktober 1987 opent Creatief Centrum Nijmegen-Zuid haar deuren.

Het aantal leerlingen van De Springschans neemt eind jaren ’80 zo ver af dat de school op zoek moet naar een fusiepartner. Gesprekken en mogelijkheden worden onderzocht met de twee naastgelegen katholieke scholen in Dukenburg; De Weteringshof en De Meiboom. Dit leidt niet tot een resultaat. De directeur van de school, Jan Ariaans, ontvangt een uitnodiging van de directeur van Het Palet, Harm Landman. Hij wil samen met hem de toekomst van het onderwijs in Tolhuis met hem bespreken. Een voor die tijd ongebruikelijke stap omdat wet en regelgeving niet voorzien in een fusie tussen een katholieke en openbare school. Jan Ariaans neemt de uitnodiging aan. Het gesprek leidt tot vervolggesprekken en uiteindelijk in 1995 tot een fusie; De Dukendonck.

Directeur

De heer J. Bekker  1985 – 1986
De heer J(an) Ariaans  1986 – 1995

 

Bestuur

Stichting Hatert – Dukenburg  1985 – 1987
Stichting Rosa Scholen  1987 – 1995