Kleuterschool Pinkeltje

In 1972 is de wijk Tolhuis volop in aanbouw. Ook met de bouw van de scholen in de wijk wordt gestart. Op 1 augustus 1972 is Pinkeltje de eerste kleuterschool in de wijk die haar deuren opent. In 1985 gaat Pinkeltje samen met de katholieke lagere school Het Tolhuis. De naam van de nieuwe basisschool is De Springschans.

In het gebouw is vanaf 1987 het Creatief Centrum Nijmegen-Zuid gehuisvest.

Hoofd kleuterleidster

Mejuffrouw C. Verstraaten (zuster Athanasia  1972 – 1974
Mevrouw E. Hurkens-Peeters  1974 –

 

Bestuur 

Stichting Hatert-Dukenburg  1972 – 1985