Het Palet

Openbare Basisschool Het Palet is in 1991 ontstaan uit een fusie van Het Kompas en de Samenwerkingsschool Tolhuis. Het aantal leerlingen neemt na de fusie verder af en de zelfstandigheid van de school komt opnieuw in gevaar. De directeur van de school, de heer Landman, neemt het initiatief om een gesprek aan te gaan met de directeur van De Springschans, de heer Ariaans. Een voor die tijd ongebruikelijke stap. In de wet en regelgeving is niet voorzien dat een openbare en een katholieke school met elkaar fuseren. Het gesprek tussen beiden leidt tot vervolggesprekken en uiteindelijk tot een fusie in 1995: openbare basisschool De De Dukendonck.

Het Palet zal stap voor stap verhuizen naar het gebouw van de Springschans. In 1996 brandt in de Meijhorst echter basisschool de Meiboom af. Het Palet wordt ingezet als tijdelijke huisvesting van de school en daarom verhuizen de laatste groepen versneld naar de Springschans. In 1998 verhuist de Meiboom terug. Het gebouw is vanaf dat moment in gebruik door de organisaties die participeren in de Open Wijkschool / Brede School van De Dukendock.

Directeur
De heer H.W Landman                     1991 – 1995

Bestuur 
Nijmeegse School Vereniging           1991 – 1995