Basisschool de Meiboom

Basisschool de Meiboom is ontstaan uit het samengaan van lagere school de Eikenhorst en kleuterschool de Notedop. De school gaat verder op de ingeslagen weg van het Daltononderwijs. Basisschool de Meiboom wilde geen strak onderwijssysteem, maar onderschrijft deze drie pedagogische ankerpunten in haar onderwijs:
– Vrijheid in gebondenheid
– Zelfstandigheid
– Samenwerking

In 1996 krijgt de school het predicaat “Daltonschool”. Dit is ook het moment voor de 1e directeur van de school, Ted Hilgers, om met pensioen te gaan en het stokje over te dragen aan een nieuwe directeur. De nieuwe directeur, Els Leenders, komt direct voor een zeer zware taak te staan. In de nacht van 14 oktober 1996 verwoest een vuurzee de Meiboom. Vrijwel niets is meer over van wat in al die jaren is opgebouwd en bewaard. Het middendeel van de school wordt gesloopt. De kinderen kregen een verlengde herfstvakantie en vinden tijdelijk onderdak in de voormalige basisschool in Tolhuis, het Palet. Het duurt tot maart 1998 voor de kinderen en het team het “nieuwe” schoolgebouw kunnen betrekken.

De school wordt in 2002 een Open Wijkschool als centrum voor ontwikkeling onderwijs, opvoeding en opvang voor kind en ouder. Welzijnsorganisatie  Tandem en peuterspeelzaal (KION) zijn de partners. De school presenteert zich als een sportieve school met veel aandacht voor sport en bewegen. In 2004 verhuizen de kleutergroepen naar het hoofdgebouw. De oude kleuterschool is daarna voor de helft in gebruik door de Openwijk school (naschoolse opvang) en voor de andere helft door de stichting BAS voor diverse wijkactiviteiten. In de volksmond wordt het gebouw dan ook het BAS-gebouw genoemd. In 2009 besluit de gemeente Nijmegen het gebouw te slopen. De locatie wordt niet meer bebouwd.

In 2008 wordt de Meiboom een Brede School.

Basisschool de Meiboom omschrijft zich als  “in alle opzichten een kleurrijke school “.

Directeur

De heer T(ed) Hilgers  1985 – 1996
Mevrouw E(ls) Leenders  1996 – 2000
De heer S(tefan) Haukes  2000 – 2007
Mevrouw D(ominique) Janssen  2007 – 2015
De heer E(dwin) Lucas  2015 –

 

Besturen :

Stichting Hatert – Dukenburg  1985 – 1987
Stichting Rosascholen  1987 – 2008
Stichting Conexus  2008 –