Kleuterschool De Notedop

In 1970 is de wijk Meijhorst volop in aanbouw. De eerste bewoners nemen hun intrek in de nieuwe woningen. Op 1 september 1970 opent de katholieke kleuterschool De Notedop de deuren. Het aantal kinderen is niet groot maar neemt met de komst van nieuwe bewoners al zeer snel toe.

Eind jaren ’70 wordt duidelijk dat medio jaren ’80 de lagere school en de kleuterschool zullen worden samengevoegd tot basisschool. Een ononderbroken ontwikkelingslijn voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Om ervaring op te doen met het samengaan en het in de praktijk uitproberen worden landelijk projectscholen gezocht. Rianne Hofland van de Notedop en Ted Hilgers van de Eikenhorst, melden zich in 1980 aan als projectschool. Het biedt de Notedop mogelijkheden om vorm te geven aan de doorgaande leerlijnen voor kinderen van 4 tot 12 jaar.

Vooruitlopend op de nieuwe wet worden beide scholen al officieus samengevoegd  tot één school. De namen van beide scholen blijven echter bestaan. In 1985, als de wet op het basisonderwijs is ingevoerd, gaan de Eikenhorst en de Notedop officieel samen tot basisschool de Meiboom. De kleutergroepen blijven in de bestaande kleuterschool en verhuizen pas enkele jaren later naar het hoofdgebouw.

Hoofd kleuterleidster

Mejuffrouw M. van Tetering  1970 – 1976
Mejuffrouw A, (Rianne) Hofland  1976 – 1985

 

Bestuur

 

Stichting Hatert-Dukenburg  1970 – 1985