Lagere school de Eikenhorst

In 1970 is de wijk Meijhorst volop in aanbouw. De eerste bewoners nemen hun intrek in de nieuwe woningen. Een nieuwe 14-klassige katholieke lagere school opent de deuren in de nieuwe wijk. De directeur, Ted Hilgers, wil zijn school  de “Hans Christian Andersen school” noemen. Het schoolbestuur Hatert-Dukenburg vindt dit echter geen geschikte naam. De sprookjesschrijver is namelijk homosexueel. De school moet op zoek naar een andere naam. Het wordt de Eikenhorst. De naam van een oude Dukenburgse boerderij. En als de hoofdweg in de Meijhorst beplant is met Amerikaanse eiken is “de Eikenhorst”  een feit.

Op 1 september 1970 wordt de school geopend. De school start met de klassen 1 tot en met 5. Iedere keer als er een straat opgeleverd en bewoond is, stromen de aanmeldingen binnen. De eerste jaren groeit de school zó hard, dat de 2 zesde klassen tijdelijk in barakken zitten. Deze staan in de Aldenhof op een grasveldje.  In het schooljaar 1977-1978 telt het team van de lagere school 12 vrouwelijke  en 8 mannelijke leerkrachten. De schoolt telt uiteindelijk maximaal 500 leerlingen.

Een nieuwe school betekent ook bouwen aan “identiteit” en “onderwijs”. Ted Hilgers is geïnspireerd door Dalton en wil dit in zijn school in de praktijk brengen. Het is geen makkelijke opgave in die tijd. Het vraagt van de directeur visie, overtuigingskracht en vasthoudendheid. Stap voor stap worden de principes van Dalton in het onderwijs van de school ingevoerd. In 1996, de school heet dan basisschool de Meiboom, krijgt de school het predicaat Daltonschool.

Eind jaren ’70 wordt duidelijk dat medio jaren ’80 de lagere school en de kleuterschool zullen worden samengevoegd tot basisschool. Een ononderbroken ontwikkelingslijn voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Om ervaring op te doen met het samengaan en het in de praktijk uitproberen worden landelijk projectscholen gezocht. De Eikenhorst, in de persoon van Ted Hilgers, en Rianne Hofland van de naastgelegen katholieke kleuterschool de Notedop melden zich in 1980 aan als projectschool. Het biedt de school mogelijkheden om vorm te geven aan de doorgaande leerlijnen voor kinderen van 4 tot 12 jaar. Vooruitlopend op de nieuwe wet worden beide scholen al officieus samengevoegd  tot één school. De namen van beide scholen blijven echter bestaan. In 1985, als de wet op het basisonderwijs is ingevoerd, gaan de Eikenhorst en de Notedop officieel samen tot basisschool de Meiboom.

Hoofd van de school

De heer T(ed) Hilgers   1970 – 1985

 

Bestuur

Stichting Hatert-Dukenburg   1970 – 1985