De Dukendonck

Logo DukendonckDe Duckendonk is in 1995 ontstaan uit een fusie van Het Palet en De Springschans. Na deze fusie is het de enige school in de wijk Tolhuis. Directeur van de school en ook de naamgever is Jan Ariaans. Directeur van de voormalige katholieke basisschool De Springschans. De voormalige directeur van de openbare basisschool Het Palet, de heer Landman, wordt onderwijzer op de school. Een keuze die in goed overleg met elkaar is genomen.

In 1998 neemt de school deel aan het project Open Wijkschool; Open Wijkschool De Toldijk. Een samenwerkingsverband tussen de kernpartners Basisschool De Dukendonck, Peuterspeelzaal Duikelaar (KION) en Huiskamer De Toldijk (Tandem). In navolging van het beleid van de gemeente Nijmegen groeit de school in 2008 door tot een Brede School.  Partners zijn Peuter Speelzaal De Duikelaar (KION), Buiten Schoolse Opvang van KION,  Speel-leerkamer van Tandem,  Sportactiviteiten van Sport Service Nijmegen en de Tussen Schoolse Opvang Dukendonck.

In 2009 draagt Jan Ariaans het directeursschap over aan Karin Jansen. Hij blijft nog tot aan zijn pensioen in 2011 aan de school verbonden In 2013 nemen de partners van de Brede School het besluit de Brede School het thema Sportieve Gezonde School XL mee te geven. In de schoolgids 2015-2016 staat het als volgt omschreven; “Als gezonde, sportieve, Brede school willen wij, in samenwerking met ouders, bijdragen aan een gezonde en sportieve speel/ leeromgeving om zo kinderen een gezonde basis te bieden voor verdere ontwikkeling”

 

De school heeft een eigen schoollied (Bron Schoolgids De Dukendonck 2015-2016)

(melodie: ik heb een tante in Marokko)

Op brede school De Dukendonck daar wil je zijn……Hiep hoi!
Alle kinderen die vinden het hier fijn……….Hiep hoi!
Je kunt er werken-leren-spelen
Je zult je niet vervelen
Brede school De Dukendonck daar wil je zijn…….Hiep hoi!

Refrein:
Zing je duken, duken, Dukendonck……Hiep hoi!
Zing je duken, duken, Dukendonck…….Hiep hoi!
Zing je duken, duken, duken, duken
Zing je duken, duken, Dukendonck……Hiep hoi!
Iedereen is welkom hier op onze school……Hiep hoi!
En we zorgen voor elkaar op onze school….Hiep hoi!
Leert elkaar te respecteren door te spelen en te leren ’t is gezellig op de Dukendonckse school… Hiep hoi!

Refrein: Zing je duken, duken, Dukendonck……….

Ook na schooltijd is het leuk op onze school…. Hiep hoi!
Veel geknutsel, sport en spelen hier op school…Hiep hoi!
Een veilig plekje in je leven, dat willen we je geven.
Brede school De Dukendonck daar wil je zijn….Hiep hoi!

Refrein: Zing je duken, duken, Dukendonck……

Directeur

De heer J(an) Ariaans  1995 – 2009
Mevrouw K(arin) Jansen  2009 –

 

Bestuur

 Nijmeegse School Vereniging  1995 – 1998
Stichting Openbaar Primair  Onderwijs Zuid-Oost Gelderland  1998 – 2008
Stichting Conexus  2008 –

 

 

 

Bij dit artikel horen deze herinneringen: