School in Tolhuis, terugblik

Enige informatie vooraf over de scholen in Tolhuis vanaf het begin van de jaren zeventig.

– RK BS Het Tolhuis (1972) – RK BS De Springschans (1985) – OBS De Dukendonck
(fusie met OBS Het Palet – 1995 tot heden)

– Samenwerkingsschool Het Tolhuis (1972 of 1973) – Samenwerkingsschool De Priktol (1985) – OBS De Dukendonck (fusie met RK BS De Springschans – 1995 tot heden)

– De kleuterscholen waren Pinkeltje (v.a. 1985 samen met RK BS Het Tolhuis RKBS Basisschool De Springschans) en Pinkelotje ?? (v.a. 1985 Het Palet)

– De woonwagenkinderen gingen tot 1986 naar de Casimir Terburgschool (Teersdijk) en daarna bijna allemaal naar De Springschans / De Dukendonck.

Ervaringen en acties van 1973 tot 2011 die mij vooral zijn bijgebleven.

Ik was vanaf 1973 leerkracht aan RK Basisschool Het Tolhuis en De Springschans en vanaf 1986 directeur van De Springschans en De Dukendonck tot september 2009.

Vanaf september 2009 heb ik het directeurschap overgedragen en gebruik gemaakt van de mogelijkheid van 50% werktijdverkorting (BAPO) tot juni 2011. In die periode was ik directieondersteunend teamlid. Vanaf juni 2011 ben ik met pensioen.

Mijn Tolhuis-onderwijservaringen gaan dan ook over de periode augustus 1973 tot juni 2011. Van deze periode is mij met name een aantal gebeurtenissen bijgebleven.

Vooral het overlijden van heel jonge (oud-)leerlingen, van ouders van leerlingen en van een aantal dierbare (echtgenoten van) collega’s waren heel droevige gebeurtenissen die op school op alle bij de school betrokkenen diepe indruk hebben gemaakt. Niet in het minst op mij.

Er waren natuurlijk ook mooie, leuke en gedenkwaardige gebeurtenissen en momenten. In willekeurige volgorde:

  1. Ook hadden we vanaf 1987 tot 2009 een jaarlijkse nieuwjaarsreceptie.
  2. In de jaren zeventig en tachtig de jaarlijkse zomerse gezinsdagen met een fietsrally voor ouders en leerlingen en de jaarlijkse feestavond voor team en ouders als jaarafsluiting.
  3. Verder de nog steeds actuele vieringen van Sinterklaas, Kerst en Carnaval, de jaarlijkse sportdag, de excursies, uitjes, enz.
  4. De deelname – begin 1989 – aan het programma “Klassewerk” van de KRO met Hans van Willigenburg. We verloren, maar vraag niet hoe ! Zie de DVD van “Beeld en Geluid” die ik van ons optreden heb.
  5. De succesvolle inzamelingsacties op school voor noodlijdende gezinnen en een kinderziekenhuis in Polen in 1989, 1990, 1991 en 1992. Samen met o.a. een collega brachten we in de herfstvakanties de pakketten hier naar toe. Deze acties en vooral de bezoeken aan de gezinnen en het ziekenhuis hebben diepe indruk op mij gemaakt.
  6. De schoolkampen van groep 8 die ik vanaf 1974 tot en met 2014 allemaal heb mogen meemaken. Met name de gezellige, “buikpijn van het lachen- avonden” als de leerlingen naar bed waren (hoe hielden we het vol !) en de voor de leerlingen ontzettend spannende spookavond waren hierbij voor mij de hoogtepunten.
  7. De jaarlijkse deelname aan allerlei sporttoernooien.
  8. De verrassende ontdekking op een winterse zondagochtend (jaren tachtig /negentig). In een TV-muziek- programma ging Han Reiziger in gesprek met, zo bleek al gauw, een oud-leerling. Deze leerling die in onze muzieklessen niet erg enthousiast meedeed, bleek een in de muziekwereld zeer bekende en prijzen winnende contrabassist te zijn geworden: Wiro Mahieu. Heel veelzeggend !!! Blijkbaar waren onze muzieklessen voor hem niet boeiend en uitdagend genoeg.

Begin jaren negentig hadden we een zeer geslaagde 1 aprilactie vanuit het team. Eind maart kregen de ouders een brief waarin medegedeeld werd dat de filmmaatschappij POMLIRPA (lees andersom !) op “aanstaande maandagmiddag” (dat was 1 april !!!) op school zou komen. Men zou komen kijken of er kinderen op De Springschans waren die  een belangrijke rol zouden kunnen spelen in een nieuwe, spannende jeugdfilm.

Die maandagmiddag waren de kinderen extra vroeg op het speelplein met heel veel ouders. Veel kinderen waren op hun paasbest gekleed, naar de kapper geweest en zelfs opgemaakt !! In de aula van de school stonden enkele professionele filmcamera’s opgesteld, uitgeleend door de Gelderse Leergangen en bediend door studenten van deze opleiding.

De spanning in de aula was voelbaar groot. Het doek voor het podium ging open en daar stond een ……. flip-over met de tekst “1 APRIL !!!”

De teleurstelling was natuurlijk erg groot, maar de waardering voor onze creativiteit en humorvolle actie ook.

Tekst: Jan Ariaans, Oud leerkracht en directeur in Tolhuis
Januari 2016

Voor alle overige herinneringen klik HIER

 

Deze herinnering hoort bij: