Casimir Terburgschool

Met de opening van het nieuwe regionale woonwagencentrum in 1967 gaat ook de school op het centrum open. De naam van de school is Casimir Terburg. Vernoemd naar de domicaan Casimir Terburg uit Nijmegen die landelijk baanbrekend werk heeft verricht voor het parochiewerk op de woonwagencentra en ook actief is op het woonwagencentrum aan de Teersdijk.

De school neemt een bijzondere plaats in omdat in die tijd nog geen sprake is van integratie met de rest van Dukenburg. Het is een kleine school. Eind jaren ’70 is de integratie van woonwagencentra een belangrijk onderwerp. Ook in het onderwijs. Op de Casimir Terburgschool neemt directeur Martien Keizers het voortouw. Hij zet de eerste stappen. Hij legt contact met Jan Ariaans van de lagere school het Tolhuis voor een verdere samenwerking. Hij ziet in dat het in het belang van iedereen is om de school te laten integreren. Zowel vanuit het onderwijs als vanuit het maatschappelijk belang. Beiden werken intensief aan de verdere integratie. Het overbruggen van cultuurverschillen, het doorbreken van argwaan en vooroordelen zijn lastige onderwerpen. Ook het schoolbestuur verzoekt de bewoners in het Tolhuis hun kinderen bij de school aan te melden. Stap voor stap vindt de integratie plaats en de groeien de scholen en de inwoners van Tolhuis naar elkaar toe. De kinderen van het Tolhuis leren het woonwagencentrum kennen en omgekeerd ook. Activiteiten als het schoolvoetbal en de jaarlijks carnavalsoptocht over het woonwagencentrum dragen hun steentje bij.

In 1983 wordt het besluit genomen de school te sluiten. Niet in een keer keer maar in twee fasen. Als eerste gaan in 1983 de kleuters naar de RK kleuterschool Pinkeltje. In 1986 gaan de oudere kinderen van het woonwagencentrum naar basisschool de Springschans in Tolhuis.

In 1986 sluit de school definitief en is de basis van de integratie gelegd. Het integratieproces vindt een vervolg in de school. De kinderen uit het Tolhuis en het woonwagencentrum zitten samen in de klassen van de basisschool in Tolhuis.

 

Eén reactie op “Casimir Terburgschool”

  1. Alieda schreef:

    Deze informatie is niet juist onze kinderen2dochter en jongste zoon zijn naar dat de school ging sluiten gegaan naar de christelijke school prins marit in zwanenveld Nijmegen Onze oudste zoon ging naar sint jozeph in hater nijmegen

Reacties zijn gesloten.