Scholengemeenschap de Klokkenberg

In 1968 wordt de Mammoetwet ingevoerd. Oude schooltypen, als ULO en Ambachtsschool, verdwijnen en brede scholengemeenschappen doen hun intrede. In deze periode wordt ook Dukenburg gebouwd. In het stadsdeel zal ook behoefte zijn aan voortgezet onderwijs.

In februari 1968 besluit het bestuur van de PC Klokkenberg de bestaande ULO met ruim 400 leerlingen, tot een zelfstandige MAVO om te vormen met de bedoeling deze te doen uitgroeien tot een brede scholengemeenschap van MAVO/HAVO/VWO. De toekomstige locatie wordt Dukenburg.

In 1968 start de school met een dependance in de Prinses Margrietschool in de Aldenhof. De hoofdlocatie blijft gehuisvest aan de Hugo de Grootstraat. In 1969 verhuist de MAVO naar een semipermanente huisvesting in de Meijhorst. Gelijktijdig is in Dukenburg ook de RK mavo Martin Luther King gestart. Beide scholen richten zich op dezelfde categorie leerlingen. Als goede buren vindt overleg plaats met als doel tot een intensieve samenwerking te komen,

Begin jaren ’70 krijgt het schoolbestuur een aanbieding voor verkoop van de hoofdlocatie aan de Hugo de Grootstraat. Een kans om de school in zijn totaliteit naar Dukenburg te verhuizen. Als dan ook nog de Christelijke Boeren- en Tuindersbond het schoolbestuur benadert voor de stichting van christelijk lager beroepsonderwijs in de vorm van een lhno en een lts, komen de plannen voor Dukenburg in een stroomversnelling.

Op 9 februari 1976 stuurt de “Vereniging Christelijke Normaalschool op den Klokkenberg” een brief aan de besturen van scholen voor lager beroepsonderwijs in Nijmegen en omgeving met de volgende tekst:
“Het verheugt ons U te kunnen bevestigen, dat wij bij aanvang van het schooljaar 1976/77 een begin kunnen maken met Christelijk beroepsonderwijs in Dukenburg. … Deze scholen zullen met de Chr. Mavo “De Klokkenberg” een scholengemeenschap mavo/lbo vormen ”.
Op 1 augustus 1976 start de LBO-de Klokkenberg met de brugklassen in Zwanenveld. 

Een definitieve huisvesting van de totale scholengemeenschap heeft de hoogste prioriteit. Nieuwbouw aan de Streekweg zal nog zeker 5 tot 10 jaar duren en is geen optie. In 1978 dient de school praktijklokalen te hebben. In het Zwanenveld kan de school het bestaande gebouw van het Streekcentrum voor Vorming en Opleiding overnemen inclusief het aangrenzende terrein. Deze laatste is nodig voor de uitbreiding van het bestaande gebouw met praktijklokalen. In een hoog tempo worden plannen gemaakt en toestemming gevraagd.

In 1978 komt het gebouw en terrein in bezit van het schoolbestuur en het ministerie geeft toestemming voor de bouw van “tijdelijke en verplaatsbare huisvesting met een gebruiksduur van ten minste 15 jaar”. Het bouwproject kan doorgaan . Op 11 oktober 1979 is de renovatie en de uitbreiding gereed en kunnen de leerlingen in het nieuwe gebouw terecht. Het gebouw van de MAVO in de Meijhorst wordt verlaten. Dit gebouw wordt gesloopt. Een domper op de feestvreugde volgt als het ministerie het schoolgebouw in 1980 als permanent gebouw aanmerkt. Nieuwbouw aan de Streekweg is hiermee definitief van de baan.

In 1993 fuseert de Klokkenberg met het Dukenburg College tot het Maaswaalcollege. De school blijft nog in gebruik door het Maaswaalcollege tot 1995. Daarna worden de gebouwen overgedragen aan het ROC

 

Bron
Van Mammoet tot Maaswaalcollege
2005

Directie

De heer H.J. Rademaker  1968 – 1980
De heer H(en) Wijnands  1980 – 1993

 

Bestuur

Vereniging Christelijke Normaalschool op den Klokkenberg  1968 – 1993