Maaswaal College

Op 1 augustus 1993 fuseren het Dukenburg College, SG de Klokkenbergen SG Wijchen. Een jarenlang traject van onderhandelen, het doorrekenen van diverse scenario’s en veel overleg tussen gemeenten en het ministerie wordt afgesloten. De HAVO en het VWO gaan verhuizen naar Wijchen (Veenweg) en de MAVO en het LBO worden gehuisvest aan de Streekweg in Dukenburg en in Wijchen (Oosterweg). Voordat het Maaswaal College definitief op zijn plek zal zijn gehuisvest moet de Streekweg nog fors worden verbouwd. In het gebouw is geen enkel praktijklokaal voor het LBO aanwezig.

De huisvestingsgroep, onder leiding van Ben Rutten, werkt plannen voor de verbouwing aan de Streekweg uit met hulp van architect Roosenburg, die tien jaar eerder het gebouw heeft ontworpen. Theorielokalen moeten omgebouwd worden tot vaklokalen voor beroepsonderwijs. Naast het gebouw komt over de hele lengte een werkstraat; een rij van lokalen voor bouw-, metaal- en elektrotechniek. De overige vbo-afdelingen moeten inpandig worden opgezet.

Ben Rutten: “Voor de herinrichting van de school is er een extra strook grond nodig. Herman Maas en ik leggen daarvoor contact met het college van B. en W. in Nijmegen en krijgen daar te maken met de heer Jacques Thielen, oud-leerling van de school. Grond in Nijmegen is bijzonder duur. Maar de gemeente is zeer coulant en verkoopt het gevraagde stuk als tuingrond. De besparing kan aan het bouwbudget worden toegevoegd.” Geheel volgens de regels van Ben Rutten worden vakdocenten en secties ingeschakeld bij de uitwerking van de plannen. Allesbepalend voor de uitvoer van deze plannen, die tot een totale metamorfose van het gebouw zullen leiden, is de bekostiging. Medewerking van het ministerie en de plaatselijke overheden is onontbeerlijk. Architect Roosenburg legt in april 1994 de laatste hand aan het verbouwingsplan. Het zal in de welstandscommissie van de gemeente Nijmegen besproken worden.

Op 1 augustus 1994  wordt het schoolgebouw Zwanenveld overgedragen aan de Streekschool, de onderbouw verhuist naar de Streekweg. De vaklokalen voor de beroepsgerichte vakken in het Zwanenveld blijven nog in gebruik tot de vaklokalen aan de Streekweg gereed zijn. De verbouwing van de Streekweg wordt voorbereid en gaat pas goed beginnen, wanneer de fusie een feit is en de brugklassers en tweede jaars leerlingen van Zwanenveld en Oosterweg zijn ingestroomd.

De eerste paal van een grote reeks wordt eind februari 1995 geslagen voor de bouw van de werkplaatsen. Het onderwijsproces wordt soms ernstig verstoord, wanneer de diamantboren door de betonnen verdiepingsvloeren hun weg zoeken. Zuinig als Ben Rutten is, zijn de noodlokalen blijven staan. “Je weet maar nooit,” moet Ben Rutten gedacht hebben. Ze komen goed van pas. Zitten er geen leerlingen in, dan wordt de inventaris van te verbouwen lokalen er in opgeslagen. Maar ondanks pijn en bekommernis stellen docenten en leerlingen vast, dat het resultaat gezien mag worden. In enkele maanden tijd heeft het gebouw een totaal andere indeling gekregen en kan iedereen zich met genoegen wijden aan het onderwijsproces.

Per augustus 1995 wordt de bovenbouw-vbo van Zwanenveld en Oosterweg verplaatst naar de Streekweg. Alleen de afdeling consumptief met het restaurant “De Klokkenberg” blijft nog even achter tot de nieuwe keuken en het restaurant klaar zijn. De schoolpopulatie aan de Streekweg is compleet gewijzigd. Van bloedgroepen is nauwelijks iets te merken. De klassen zijn “gemengd” samengesteld en het loopt allemaal boven verwachting. De docenten en mentoren gaan daarin voorop. Op vrijdag 17 november 1995 wordt er feest gevierd aan de Streekweg. De verbouwing is voltooid. Herman Maas, burgemeester Franssen, de onderwijswethouder van Nijmegen, Hr. Frik van Hogeschool Gelderland spreken het gezelschap toe. Vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, waarvan bijna elke afdeling van het vbo een kring om zich heen verzamelt, geven daar ook acte de presence. De heer van Riswik van de werkgeversvereniging Midden Nederland, ziet met genoegen, dat de band met het bedrijfsleven is gesmeed. Er is Open Huis voor alle belangstellenden, van wie de ouders een speciale uitnodiging hebben gekregen. Daar wordt goed gebruik van gemaakt.

In 2007 fuseren de locatie MAVO-LBO van het Maaswaal College aan de Streekweg, het Lindenholt College, de VMBO afdeling aan de Dennenstraat van het Dominicus College en de Technische school Jonkerbosch tot het Mondialcollege.

 

 

 

 

 

 

 

van Mammoet tot Maaswaalcollege