Het Streekcentrum voor Vorming en Opleiding

In 1974 wordt in een semipermanente huisvesting in Zwanenveld het Streekcentrum geopend.  Het centrum is bedoeld voor jongens en meisjes van 15, 16 en 17 jaar met een diploma op zak die met twee dagen op school en  drie dagen werken een opleiding volgen. Het aantal leerlingen is marginaal en ook wisselen de aantallen sterk gedurende een schooljaar. Op 1 augustus 1976 sluit het Streekcentrum de deuren. Het gebouw wordt in gebruik genomen door de Klokkenberg.

Bron Van Mammoet tot Maaswaal
2005