Montessorischool Dukenburg

MontessoriDe RK Montessori kleuterschool

De RK Montessori kleuterschool opent op 6 april 1969 als eerste school in de Malvert haar deuren. Het RK schoolbestuur Hatert-Dukenburg heeft mevrouw E. (Bep) Kinkelaar aangesteld als hoofd kleuterleidster. In het gebouw is tot aan de zomer van 1969 ook de Nutskleuterschool gehuisvest. Deze school verhuist met ingang van het schooljaar 1969/1970 naar de Lankforst.

De RK Montessorischool is de eerste school in Dukenburg die uitgaat van een onderwijssysteem. De school is een succes. Niet alleen vanuit de andere wijken van Dukenburg maar ook uit Hatert, Beuningen, Wijchen en Malden gaan kinderen naar de school. De school telt al snel drie groepen en groeit door naar vijf groepen. In iedere groep zitten ongeveer 40 kinderen. Een doorstroming van de Montessori kleuterschool naar een lagere Montessorischool in Dukenburg is echter niet mogelijk. De enige RK Montessori lagere school in Nijmegen en omgeving in die jaren is de school aan de Heyendaalseweg.

De start van Montessorischool Dukenburg

Eind jaren zeventig hebben ouders op het schoolplein en onderling thuis het over de noodzaak om in Dukenburg een Montessori lagere school te hebben. Zij willen dat hun kinderen kunnen doorstromen in dit onderwijssysteem. In 1978 besluiten een aantal ouders daadwerkelijk verdere stappen te zetten. Ze besluiten de plannen verder uit te gaan werken. De RK Montessori kleuterschool is hierbij niet betrokken. Wel krijgen de ouders ondersteuning van Bep Kinkelaar.

De eerste stap van de ouders is te onderzoeken of de naastgelegen RK Lagere school Albert Schweitzer mee wil en kan gaan in de plannen van de ouders. Uit  de gesprekken met de directie en het team is al snel duidelijk dat de school geen Montessorischool wil worden. De ouders besluiten geen vervolg aan de gesprekken te geven. Niet met de school en niet met het RK schoolbestuur Hatert-Dukenburg. Wel volgt nog een gesprek met het voortgezet onderwijs op de Kwakkenberg. Hoewel de school plannen heeft voor Montessorionderwijs zal dit niet op de korte termijn gerealiseerd zijn. De ouders moeten zelf verder voor het krijgen van Montessori ondrwijs in Dukenburg.

Stichting Montessori onderwijs Dukenburg en Omstreken

Nu geen hulp vanuit het onderwijs is te verwachten besluiten de ouders zelf een Montessorischool te gaan stichten. Voor de aanvraag bij het ministerie van Onderwijs is een wettelijke rechtspersoon, een stichting, vereist. De akte van oprichting van de stichting Montessorionderwijs Dukenburg en Omstreken passeert op 27 april 1979 bij D.W. Ackerman H.J. de Jager notarissen te Nijmegen. Het eerste bestuur bestaat uit de volgende personen;
• Rob de Vries
• Ben Wielakker
• Egbert Schoemaker
• Lydi van der Burg
• Conni Pieterse
• Eva Rutjes

In de akte is opgenomen dat de stichting scholen en/of schoolgemeenschappen voor kleuter-, lager-, buitengewoon voortgezet onderwijs wil stichten en in stand houden volgens de beginselen en werkwijzen van dr. Maria Montessori. Het eerste bestuur noemt zich het oprichtingsbestuur. Zij willen de school stichten en opstarten. Daarna dient een nieuw bestuur het stokje over te nemen. Dit is ook gebeurd. In 1981 is het oprichtingsbestuur afgetreden en een nieuw bestuur aangetreden.

De aanvraag naar het Rijk

De ouders, het bestuur, hebben geen ervaring met het stichten en besturen van een school. Het bestuur gaat op zoek naar informatie, documenten bij het ministerie van Onderwijs en de gemeente Nijmegen. Vooral de circulaires van het ministerie van Onderwijs wijzen het bestuur de weg. Ook het uitwisselen van kennis en ervaring met bekenden, privé en werk, is een bron waaruit geput wordt. Het is met name Rob de Vries die een belangrijke rol speelt. Hij weet niet alleen de belangen van de ouders goed te verwoorden naar buiten maar ook stelt hij de benodigde documenten deskundig op.

Voor de aanvraag zijn ook handtekeningen nodig van ouders. Niet zomaar een handtekening maar eigenlijk al een inschrijving op de nieuwe school. Het ophalen van de handtekeningen is geen enkel probleem. De formulieren met de handtekeningen zijn medio 1979 verstuurd. Niet lang daarna krijgt het bestuur de goedkeuring van het Rijk voor het stichten van Montessorionderwijs in Dukenburg.

Een Montessorischool in Dukenburg

Het oprichtingsbestuur besluit de school te starten in augustus 1980. Tot die tijd heeft het bestuur de tijd nodig om te zorgen voor een schoolgebouw, het werven van leerlingen en het aanstellen van een schoolteam.

Het schoolgebouw
In de wijk Aldenhof, 34e straat, komt in 1980 een semi-permanent gebouw leeg. In dit gebouw heeft de  SSGN gezeten. De gemeente Nijmegen biedt het gebouw aan het oprichtingsbestuur aan. Voor het bekostigen van de nieuwe school stelt de gemeente Nijmegen een bedrag van fl. 10.000 beschikbaar. De school is vrij in het besteden van het bedrag. De school start vanaf augustus 1980 op deze locatie.

Werven leerlingen
Het bestuur organiseert een bijeenkomst om de plannen voor het Montessori onderwijs in Dukenburg te presenteren. Het bestuur krijgt allerlei praktische vragen zoals lestijden, boeken, schoolregels etc. Het antwoord is echter niet te geven omdat de school en het schoolteam er nog niet zijn. Het is voor de ouders geen probleem.Het vertrouwen in de nieuwe school is aanwezig. Ook gaan meer dan de helft van de kleuters van de RK Montessori kleuterschool naar de nieuwe school. In het eerste jaar start de school met twee kleutergroepen en drie groepen lagere school (klas 1 tot en met 3).

Directie en schoolteam
Het Montessori onderwijs start met een kleuter en lagere school. Voor beiden zal een hoofd en een schoolteam moeten worden aangesteld. Bep Kinkelaar neemt de beslissing ontslag te nemen bij de RK Montessori kleuterschool. Zij is de eerste hoofd kleuterleidster van de nieuwe school. Het oprichtingsbestuur gaat samen met Bep Kinkelaar de andere leden van het nieuwe team werven. Voor de lagere school reageren drie kandidaten op de functie van hoofd van de school. Een van de kandidaten meldt zich na het eerste gesprek af. Dukenburg is niet de plek waar hij wil wonen. Noud Rutten is op uitnodiging van het bestuur ook gevraagd om te solliciteren. Hij blijkt de meest geschikte kandidaat en is benoemd als het eerste hoofd van de nieuwe lagere school.

Montessorischool Dukenburg 1980 – 1985 (kleuter en lager onderwijs)

Het verlies van twee directeuren…

Ongeluk Jan Remers

 

Op tweede paasdag 1985 verongelukt directeur Jan Remers samen met zijn jongste dochter. Het gezin is, terug van vakantie, op weg naar huis. Zijn vrouw, ook werkzaam op school, is zeer zwaar gewond geraakt. Zijn oudste dochter is licht gewond. De klap komt hard aan in de school en bij de ouders. Noud Rutten neemt de directeurstaken van Jan Remers over.

Het noodlot is de school niet bespaard gebleven tot dit ongeluk. Op 11 oktober 2006 overlijdt Noud Rutten. Het overlijden van Noud Rutten is niet onverwacht gekomen. In 2005 is bij hem kanker vastgesteld. Tijdens zijn ziekbed van een jaar hebben de leerkrachten samen de school geleid. Het is geen gemakkelijke tijd geweest voor de school. Ook na zijn overlijden heeft het nog een tijd geduurd voordat de rust op school is teruggekeerd.

De eerste jaren is voor de school en het bestuur een pionierstijd. De ambitie van het bestuur is om intensief samen met het team van de school te gaan bouwen aan de Montessorischool Dukenburg. Het wekelijks overleg met de directie werkt in de praktijk minder goed als verwacht. Ook de nauwe band tussen ouders en bestuur leidt soms tot conflicten.  Noud Rutten besluit na een jaar om privéredenen terug te treden als directeur. Na hem volgen nog een aantal directeuren. De pionierstijd is een roerige periode. Het succes van de school leidt er niet onder. Het aantal leerlingen en daarmee ook het aantal klassen neemt in die jaren toe. De school neemt in januari 1982 een docent voor het muziekonderwijs aan, Jan Verbeek. Hij geeft niet alleen muziekles aan de kinderen. Hij is ook vele jaren de organisator van het eindfeest en de musical van groep 8 op het eind van het schooljaar. Op school is hij bekend als Muziek Jan. Hij is in 2016 nog steeds werkzaam op de Montessorischool Dukenburg.

!e team van de Montessorischool

1e team van de Montessorischool Dukenburg. Rechtsachter staan Bep Kinkelaar en Noud Rutten

Muziek Jan (jaren '80)

Muziek Jan (jaren ’80)

Montessorischool Dukenburg 1985 – (basisschool)

In 1985 zijn Jan Remers en Noud Rutten samen directeur van de school. Zij werken met succes aan de verdere uitbouw van de school tot het noodlot toeslaat. In de paasvakantie verongelukt Jan Remers. Noud Rutten neemt zijn taken van het directeurschap over. In hetzelfde jaar fuseren ook de kleuter en de lagere school tot de Montessorischool Dukenburg (de Wet op het Basisonderwijs). In de nieuwe organisatie treedt het bestuur meer op afstand en het aantal ouders in het bestuur is terugbracht.

De pionierstijd is in 1985 afgesloten. Noud Rutten gaat alleen verder als directeur tot aan zijn overlijden in 2006. In 1988 verhuist de school naar het permanente schoolgebouw van de voormalige basischool de Albatros in de Malvert. In al die jaren werkt de directeur samen met zijn team aan het verder integreren van de uitgangspunten van Maria Montessori in het onderwijs. In de jaren negentig is als voorbeeld het kosmisch onderwijs geïntroduceerd. Ook Bep heeft in al die jaren een belangrijke rol in de school. Samen bouwen zij aan het Montessori onderwijs in Dukenburg. De aandacht richt zich niet alleen op de leerlingen en het Montessori onderwijs. Ook het bouwen van een hecht team van leerkrachten heeft de aandacht. “Bep en Noud hebben voor alle nieuwe leerkrachten gezorgd voor een warm nest waarin zij zich optimaal hebben kunnen ontwikkelen”*. Na het overlijden van Noud Rutten neemt ook Bep Kinkelaar afscheid van de school.

De periode tijdens en na het overlijden van Noud komt de school in een onrustige periode terecht. Chris de Jong volgt Noud Rutten op als directeur. In zijn periode als directeur, 2007-2011, lukt het hem niet de school in rustig vaarwater te krijgen. Het bestuur stelt Cees Kroon in 2010 aan als interim directeur met de opdracht de school weer op de rails te zetten. De opdracht slaagt en Cees Kroon is na zijn interim opdracht gebleven als directeur tot aan zijn pensioen in 2015. De huidige directeur van de school, Astrid Arts, is de eerste vrouw die directeur is van de Montessorischool Dukenburg.

* Annelies Roelofs leerkracht Montessorischool Dukenburg 1992 -2010

Hoofd kleuterleidster Montessorischool
1980 – 1985  Mevr. E. (Bep) Kinkelaar
Hoofd van de school 
1980-1981 Dhr. N. (Noud) Rutten
1981 – 1985 ??
1984-1985 Dhr N. (Noud) Rutten en Dhr. J. (Jan) Remers
Directie basisschool
1985 – 2006 Dhr. N. (Noud) Rutten
2007-2011 Dhr. C. (Chris) de Jong
2011-2015 Dhr. C. (Cees) Kroon
2015 – Mw. A. (Astrid) Arts
Schoolbestuur
1980 – 1998 Montessori Onderwijs Dukenburg
1998 – 2007 Rosa stichting
2008- Stichting Conexus

Met dank aan

Jubileumboekje 25 jaar montessorischool Dukenburg 1980 – 1985
Nicole van de Woerdt leerkracht Montessorischool Dukenburg 1991 –
Ben Wielakker lid oprichtingsbestuur
Astrid Arts directeur Montessorischool Dukenburg  2016 –

 

Rene Brands
februari 2016

2 reacties op “Montessorischool Dukenburg”

 1. Marijke Schoemaker-Ransijn schreef:

  Geweldig om dit te lezen. Ik heb ook vele mooie herinneringen aan het oprichten van de Montessorischool.
  Hartelijke groeten van Marijke Schoemaker te Haarlem

  1. Hans Veltmeijer schreef:

   Dank voor uw reactie. Wij hebben deze bij het artikel geplaatst. Weet u misschien wie het Hoofd van de school was in de periode 1981-1985? Wij konden dat niet achterhalen. Bij voorbaat dank voor uw antwoord!

   mvrgr
   Hans Veltmeijer, webmaster

Reacties zijn gesloten.