SSGN

SSGNDe Stedelijke Scholen Gemeenschap Nijmegen (SSGN) start in 1971 een dependance (één groep) in de lagere school van de Vos Reijnaerde. De school groeit en in het daarop volgende jaar volgt een tweede groep. In 1974 verhuist de school naar een semi-permanente huisvesting in de Aldenhof (6 klassen). In 1980 is de nieuwbouw van de SSGN aan de IJsbeerstraat gereedgekomen. De dependance van de SSGN verhuist in 1980 hier naar toe. De semi-permanente gebouwen in de Aldenhof worden vanaf 1980 in gebruik genomen door de Montessorischool Dukenburg.