Stadsdeelcentrum verplaatst

Verplaatsing Centraal Hart Dukenburg van Meijhorst naar Zwanenveld

Het besluit van minister Schut om het bouwen in de Ooij te verbieden heeft ook verstrekkende gevolgen voor Dukenburg. Door het wegvallen van de mogelijkheid om in de Ooij te bouwen wordt de druk op het bouwen van Lindenholt ( 5.400 woningen) groter.

Dukenburg en Lindenholt hebben samen 50.000 woningen en vormen een stadsdeel van Nijmegen aan de andere kant van het Maas-Waalkanaal. De gemeente Nijmegen besluit daarom de plannen voor het nog niet gerealiseerde wijkwinkelcentrum Dukenburg (Meijhorst) te wijzigen. Het centrum is niet alleen voor Dukenburg maar ook voor Lindenholt bedoeld. Om deze reden neemt de gemeente Nijmegen het besluit het centrum, nu stadsdeelcentrum geheten, te verplaatsen naar een plek tussen beide stadsdelen. De locatie wordt de noord-westhoek van het nog niet bebouwde Zwanenveld. Op deze locatie komen ook de belangrijkste (spoor)wegverbindingen samen.  Op de vrijgekomen locatie in de Meijhorst wordt de bestemming gewijzigd in woningen, een wijkcentrum, een buurtwinkelcentrum, een kerk en voorzieningen voor gezondheidszorg.

De bouw van een buurtwinkelcentrum in de Meijhorst heeft de hoogste prioriteit. Met een spoedprocedure wordt de bouw eerder gerealiseerd als de overige voorzieningen.

Lees meer in van Landgoed Duckenburg naar stadsdeel Dukenburg