Rinie Mollen 1951 –

In het kader van 50 jaar Dukenburg kijken we terug in de rijke geschiedenis van de Hobbywerkplaats Dukenburg in Tolhuis.

Rinie Mollen (65) is van meet af aan spil geweest in dit centrum. Zijn taak begon al gelijk bij de omvorming tot hobbywerkplaats en de inrichting met meubilair en apparatuur van het voormalig peuterschoolgebouw Het Pinkeltje, dat na fusie door overtolligheid leeg kwam.

Diverse aanpassingen waren nodig, onder meer grotere toiletpotten en gaaswerk voor de ramen maken, anders kon de boel niet verzekerd worden. Middels de WNO (later Breed, nu Werkbedrijf Rijk van Nijmegen) kreeg hij deze baan. Tot op de dag van vandaag zet hij zich met hart en ziel in voor zijn taak als beheerder.

In mei gaat hij met pensioen. Als manusje van alles had Rinie een veelzijdige taak.

Hij deed dat met veel plezier en voldoening. Hij was een ware ‘motor’ die de hobbywerkplaats goed liet draaien. Sociaal, communicatief, administratief en met klusvaardigheid deed hij dit vriendelijk en behulpzaam. Mede door hem is het centrum een begrip geworden.

Begonnen in 1987

In 1987 startte het centrum, een initiatief van een breed gedragen Stadsdeel-Dukenburgcomité en met medewerking van de gemeente en het bedrijfsleven. Begin 1988 vond de officiële opening plaats met burgemeester Ien Dales.

De buurt en de school hadden in het begin vrees voor geluidsoverlast en verkeersproblemen.

Aangepast glas en isolatie verhielpen de geluidsoverlast. Het eerste bestuur bestond uit Wim Pont, voorzitter, Hans Reijnen, secretaris en Wil van Cleef, penningmeester. Samen met Rinie hadden ze het kantoor als werk- en vergaderruimte.

Vijf jaar geleden kreeg het bestuur een eigen kamer. De eerste groep hobbyisten die er neerstreek vanuit Wijkcentrum Dukenburg, was het naaigroepje van Henny Hubers met acht vrouwen. Andere hobbyisten volgden met hout- en metaalbewerking, boetseren, tekenen, schilderen en fotografie.

Anno 2016 zijn er meer dan twintig hobby’s te beoefenen, overdag en enkele eveneens in de avonduren. Ook exposities en andere bijeenkomsten zijn mogelijk. Verder is hier het Repaircafé te vinden. Voorzitter Gerard Zweers heeft zich hiervoor beijverd. Jaarlijks zijn er een open dag en een kerstmarkt.

Eind 1988 vond er uitbreiding plaats met een magazijnaanbouw voor materiaalopslag, eveneens verzorgd door Rinie. Enkele jaren later volgden een vijfde lokaal en een dokaruimte (later computerruimte).

Annie Schamp was de bedenkster en mede-initiatiefneemster, ook van de kerstmarkt. Slimmer benutten van de ruimtes was een volgende stap vooruit.

Een jaar na de brand van 2014 vond de noodzakelijke, grote en geslaagde, restauratie van het gebouw plaats. Hoogtepunten en jubilea zorgden voor bezoeken van wethouders en burgemeesters.

Zo mocht wethouder Lenie Scholten de officiële omdoping tot Creatief Centrum Nijmegen-Zuid doen. Burgemeester Ed d’Hondt kwam bij de viering van het eerste lustrum. Burgemeester Hubert Bruls bracht een bezoek na de brand. Wethouder Ben van Hees bezocht het centrum ook eens. Wethouder Bert Frings deed dat bij het 25-jarig bestaan.

Uit al deze visites bleek de waardering van het gemeentebestuur voor het werk van de hobbywerkplaats.

Nijmegenpas

In de beginjaren had je de Nijmegenpas nodig, wilde je op basis van inkomen en geen betaalde arbeid met korting aan een hobby kunnen deelnemen. Dit criterium is vervallen. Deelnemers met een inkomen minder dan 19.000 euro krijgen korting. Inmiddels telt het centrum volgens het jaarverslag 2014 maar liefst 444 deelnemers.

Bron: De Dukenburger, maart 2016, tekst en foto: Theo Vermeer