Prins Maurits

logo prins mauritsDe Prins Maurits opent in 1974 haar deuren. Niet in een eigen schoolgebouw,  maar in twee woningen in een flat die naast de Weteringshof staat. In het daarop volgende schooljaar maakt de school mede gebruik van drie lokalen van de Weteringshof; twee lokalen voor de lagere school en een lokaal voor de kleuters.  Op 1 augustus 1976 opent de school  de deuren van haar eigen gebouw: Zwanenveld 73-18 en 73-20. 

De Prins Maurits is een integratieschool. Dat wil zeggen, dat kleuterschool en lagere school samenwerken als één school. Voor die tijd een bijzonderheid, omdat pas in 1985 de wet op het basisonderwijs wordt ingevoerd: de samenvoeging van kleuterschool en lagere school. Ook deze school kent in de jaren ’80 een terugloop van het aantal leerlingen, maar de school behoudt haar zelfstandigheid.

Gezonde_school_logoIn 2002 wordt het een Open Wijk school en in 2008 een Brede School.  De school groeit en het bestaande gebouw wordt te klein. In april 2011 besluit het schoolbestuur, Conexus, tot nieuwbouw voor de Brede School Prins Maurits. Alle samenwerkende organisaties in de Brede School, de Prins Maurits, KION, Tandem en  Sportservice, worden in één gebouw gehuisvest. De locatie van de nieuwbouw wordt Zwanenveld 25-24, het oude adres van de De Weteringshof.  Een bijzonder gegeven gelet op de onderlinge concurrentiestrijd van beide scholen in het verleden. In 2012 wordt gestart met de bouw en op 27 september 2013 is de officiële opening. in 2015 ontvangt de school het Vignet gezonde school. 

De oude school wordt in 2015 gesloopt en op de locatie worden zorgwoningen gebouwd die in 2016 worden opgeleverd.  

Directie

De heer H(arm) Oostdijk  1974 – 1998
De heer P(eter) van Afferen  1998 – 2006
De heer H(enny) Klaassen  2007 – 2012
De heer H(enri) Arts  2012 – 2014
Mevrouw T. Deunk – Joldersma  2014

Bestuur

Stichting Verenigde Bethel Creutzbergscholen  1974 –  1998
Stichting Rosa Scholen  1998 – 2008
Stichting Conexus  2008 –