De Speelwerkhoeve

De katholieke basisschool de Speelwerkhoeve ontstaat in 1985 (wet op het basisonderwijs) uit het samengaan van de kleuterschool Pinokkio en de lagere school van de Vos Reijnaerde. De school wordt een Jenaplanschool. Begin jaren ’90 loopt het aantal leerlingen sterk terug. Een aantal lokalen in de school komt leeg te staan. De Prins Clausschool  heeft een ruimtekort en maakt medegebruik van de leegstaande lokalen van de school. Midden jaren ’90 is duidelijk dat de school te weinig leerlingen heeft om zelfstandig verder te gaan. Een fusie met de Prins Clausschool mislukt. De school sluit haar deuren in 1997.

Directeur 

De heer H(arry) Habraken  1985 – 1997

Bestuur 

Stichting Hatert-Dukenburg  1985 – 1987
Stichting Rosascholen  1987 – 1997