Prins Clausschool


Overpeinzing Wim de Geus

 

Wim de GeusIk kwam in 1972 vanuit Zeeland (Haamstede) naar Nijmegen om les te geven op een basisschool. De kennismaking met Nijmegen was verrassend en plezierig. De levenssfeer van Nijmegen daagt uit tot durven in plaats van moeten; willen weten in plaats van kennis consumeren.

Deelnemen aan dat wat het leven rijk maakt en daar gemotiveerd aan bij willen dragen. Verantwoordelijkheid durven en willen aanvaarden voor je woon-en werkomgeving, zonder het te beschouwen als een zware last. Deze levenssfeer van Nijmegen biedt veel kansen.

In de ontmoeting met de kinderen, die wildvreemde ouders me toevertrouwden, lag de opdracht om ze te leren hun leefwereld te verkennen en de kansen niet onbenut te laten voorbijgaan. Om zo te komen tot zelfontplooiing, in beweging te komen tot heil van henzelf en van de samenleving die ze samen gingen maken.

Ik hoop dat ik dit gevoel, deze overtuiging, bij de kinderen van mijn Nijmeegse school, in nauwe samenwerking met de ouders en de leerkrachten heb weten over te brengen. Als dat zo is, dan voel ik me rijk.

Wim de Geus (1942), bewoner Dukenburg en voormalig directeur van de Prins Clausschool.
Bron www.nijmegen.nl

Logo Prins clausOp 1 augustus 1972 opent de lagere school Prins Claus in de Weezenhof haar deuren. De school is een dependance van de Prins Willem Alexanderschool in Hatert. Op het moment dat de school 34 leerlingen telt, kan het een zelfstandige school worden. Dat gebeurt op 23 september 1972.  Wethouder Hubers geeft de school weinig kans. ,,Wat doet een protestantse school in een Roomse stad. Ik geef de school vier jaar”.

In 1984 fuseren de Prinses Margrietschool uit de Meijhorst en de Prins Clausschool met elkaar. De school in de Meijhorst sluit haar deuren. De school gaat verder onder de naam Prins Clausschool. In 1985, de wet op het basisonderwijs,  gaat de Prins Clausschool samen met kleuterschool De Aanloop. De basisschool heet Prins Clausschool.

De school groeit in de jaren daarna fors. De school past niet meer in het bestaande gebouw. De extra lokalen worden gevonden in het gebouw van de Speelwerkhoeve. Deze school heeft te maken met een sterk teruglopend aantal leerlingen waardoor lokalen leeg zijn komen te staan. Een poging tot fusie met de Prins Clausschool mislukt en in 1997 sluit de Speelwerkhoeve haar deuren. De Prins Clausschool is vanaf dat moment de enige basisschool in de wijk Weezenhof.

De Prins Clausschool gaat in 1997 verder op de twee locaties. Als hoofdlocatie wordt gekozen voor het gebouw van de voormalige De Speelwerkhoeve. De andere locatie van de school wordt de “Oude Claus” genoemd. In 2016 zijn plannen in voorbereiding om de school op één locatie te gaan huisvesten: de bestaande hoofdlocatie.

 

 

Prins Clausschool 40 jaar – Libdub
Bron; YouTube

Directie

De heer W(im) de Geus  1972 – 2003
 De Heer H(enry) Arts
 Merouw T(osca) van Lamoen

 

Bestuur 

Stichting Verenigde Bethel Creutzbergscholen  1974 –  1998
Stichting Rosa Scholen  1998 – 2008
Stichting Conexus  2008 –