lagere school Albert Schweitzer

De wijk Malvert is voor een groot deel gebouwd als eind 1968 gestart wordt met de bouw van de scholen in de wijk. De stichting Hatert-Dukenburg bouwt in de Malvert de eerste 14-klassige lagere school volgens het patiomodel. Met de bouw van deze school beschikt de wijk Malvert volgens de prognose uit 1966 over voldoende klaslokalen voor het lager onderwijs. Een tweede lagere school in de Malvert wordt daarom niet gebouwd.

Op 1 augustus 1969 opent de RK lagere school Albert Schweitzer haar deuren. De school maakt in dit eerste jaar nog niet gebruik van alle lokalen. De leegstaande lokalen worden in gebruik genomen door de Martin Luther King MAVO. Een jaar later zal de Mavo verhuizen naar semi-permanent huisvesting in de wijk Lankforst.

In 1977 fuseert de school met de Anton van Duinkerkenschool uit de Lankforst. Beide scholen gaan verder in de Malvert in het gebouw  van en onder de naam van de Albert Schweitzerschool. De fusie is niet in een keer doorgevoerd. In het belang van de leerlingen uit de Lankforst is de Anton van Duinkerkenschool nog een dependance van de school geweest. In 1985 (Wet op het Basisonderwijs) gaat de school samen met de kleuterschool in de Malvert. De nieuwe naam van de basisschool wordt de Albatros.

Hoofd van de school 

De heer W.M.J. Corsten  1969 –
 De heer J.C.J. Bakker  1974 –

 

Bestuur

Stichting Hatert- Dukenburg 1969 – 1985