Uitbreiding Canon

Het venster ‘Gezondheidszorg in Dukenburg’ is weer uitgebreid.

2 studenten van de HAN (Demi Grouwstra en Claire Martens van de studierichting diëtiek)  hebben, in het kader van een leeropdracht, daarbij geholpen. Zij schreven het artikel Het verloop in de omgang van voeding en dementie in het verpleegTEHUIS ‘De Horizon’

Ook de welbekende Dukenburger JanWillem Koten schreef in het kader hiervan een interessant artikel met als onderwerp De betekenis van de diëtiek voorde Nederlandse Volksvoeding

Beide artikelen zijn te vinden onder https://canonvandukenburg.nl/vensters/gezondheidszorg-in-dukenburg/#Tehuis

28.05.2022 Werkgroep Canon van Dukenburg