Wijkcentrum

Eerste steen van wijkcentrum Meijhorst:

“Tevens de laatste hoeksteen tot voltooiing”

Zaterdag 10 december 1977. De officiele plechtigheid van de eerste steenlegging van het wijkcentrum Meijhorst heeft heel wat belangstellenden getrokken.

De Duukdalver Muzikanten spelen een fijn stuk muziek; de aanwezigen kunnen hun koude voeten even warm trappelen. De voorzitter van de Beheer commissie R. Bouwman, stelt de locoburgemeester, wethouder Massink voor. Hij zal straks de officiele eerste steen leggen.

“Dames en heren het is eigenlijk een beetje ongebruikelijk als je praat over een eerste steenlegging, als het gebouw al bijna klaar is”, begon locoburgemeester Massink zijn toespraak. Het uitstellen van die eerste steenlegging, die eerst opgehouden werd door vakantie en het niet aanwezig zijn van stenen verklaarde volgens wethouder Massink, al een stuk geschiedenis van de bouw van dit wijkcentrum.1978 07 opening Meijberg loco Massink Meijhorst

De loco- burgemeester van Nijmegen schetste kort een stuk van die geschiedenis.” Toen in 1968 het idee werd geboren om een centraal wijkcentrum in Dukenburg neer te zetten, toen is eraan gedacht dat er een prijsvraag zou moeten worden uitgeschreven, waaruit dan het juiste wijkcentrum voor zou moeten verrijzen. Bij die gedachte ging men er van uit dat het zinvol was om één van de eerste steunpunten van het werk van Dukenburg, de boerderij, te betrekken bij de bouw van een nieuw wijkcentrum. Het was dan ook één van de opdrachten bij de prijsvraag.

“In 1971 kon de prijs toegekend worden aan de architecten Ahrens en Kleijer uit Oosterbeek, die er voor het gevoel van de jury ”het meest in geslaagd waren de boerderij te handhaven en daarom heen een wijkcentrum te groeperen, vervolgde de heer Massink. Een volgend probleem was dat wij in de begin gedachte aan een te groot centrum dachten. Zodat bleek dat wij later het program van eisen terug moesten schroeven omdat de organisaties die in eerste opwelling enthousiast hadden gezegd:” wij gaan wel in dat wijkcentrum” het lieten afweten. We moesten opnieuw gaan denken; de architecten moesten hun plannen herzien.

In 1976 werd begonnen met de bouw van het nieuwe wijkcentrum.

Locoburgemeester Massink sprak zijn bewondering erover uit, dat men bij de bouw van dit gebouw nauwelijks is achter geraakt op schema. Het is dan ook de verwachting dat direct na de grote vakantie in 1978 zowel het zwembad als het wijkcentrum de Dukenburger ten dienste zijn.
Het probleem: economische en sociale huurprijzen.Heel wat mensen, groepen en verenigingen in Dukenburg maken zich wat zorgen over de huurprijzen die straks voor dit, nogal kostbare, wijkcentrum zullen gelden. Wethouder Massink maakte duidelijk dat men, met dit probleem nog zeker niet klaar is.

“Het is moeilijk om straks de exploitatie van dit gebouw rond te krijgen, ”zei hij. We kunnen het moeilijk waar maken het op economische prijs te gaan verhuren; we zullen dat ook op een sociale prijs moeten gaan doen.”

Ook de Beheers commissie is actief bezig met de vraag welke huren straks gevraagd moeten worden.

De laatste hoeksteen die gelegd wordt tot voltooiing van het wijkcentrum

“wij zien deze eigenlijke steenlegging niet als eerste steenlegging, maar als laatste hoeksteen die gelegd moet worden tot voltooiing van dit wijkcentrum”. Hiermee stelde wethouder Massink het eindpunt voor de bouw van het wijkcentrum binnen gezichtsafstand. Dat betekent niet dat het allemaal klaar is rond het wijkcentrum. Heel wat werk moet na het voltooien van de bouw nog verzet worden om het wijkcentrum te vullen.

Het zal het doel van de Beheer commissie worden om het gebouw voor iedere Dukenburger aantrekkelijk te maken, allerlei gebeurtenissen te stimuleren en het wijkcentrum te laten functioneren als een gewaardeerd centrum van onze wijk.

Suggesties zijn bij de Beheer commissie van harte welkom

De heer R.Bouwman dankte als voorzitter van de Beheer commissie locoburgemeester Massink. Ook richtte hij uit naam van de Beheer commissie een verzoek aan alle Dukenburgers:” Suggesties, van allerlei kanten, zijn van harte welkom: zodat wij ervoor kunnen zorgen dat dit een prettig gebouw word waarin u graag wilt vertoeven.”

Het is duidelijk dat de leden van de Beheer commissie zich met volle inzet willen gaan geven om hun doel te bereiken.

Met het inmetselen van de eerste steen is de wijk Dukenburg weer een stap verder gegaan in de richting van een goed bewoonbare wijk.

De stemming onder de belangstellenden was dan ook vrolijk tijdens het kopje koffie dat in de Boerderij werd aangeboden. Buiten klonk de al even vrolijke muziek van de Duukdalver Muzikanten, die voor het eerst bij het nieuwe wijkcentrum; een beetje koud was het er nog wel.

Overgenomen uit Dukenburgs Nieuws – nr. 50 – 14 december1977.