Grootwinkelcentrum

Opening Grootwinkelcentrum Dukenburg

Dukenburg ligt zo ver van het stadscentrum af, dat het bij de vroegste planning al een vereiste is om voor de nieuwe uitbreidingen over het kanaal al een hoge mate van “zelfvoorzienendheid” te creëren. Een eigen stadsdeelcentrum voor Dukenburg en later samen met Lindenholt.

Het winkelcentrum wordt op 16 september 1976 geopend door burgemeester Theo De Graaf, vader van de latere burgemeester Thom de Graaf.

De Burgemeester ontsteekt de neonverlichting op de “Dukenburg Mast” en brengt daarmee de “Dukenburg Bom” tot barsten. Hierdoor worden duizend postduiven los gelaten, waarmee de twee weken durende festiviteiten een aanvang nemen.