Straatnamen

Straatnummers krijgen straatnamen

Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 11 mei 2005 / 126/2005

Onderwerp Straatnaamgeving

Programma / Programmanummer Burgerzaken / 2120

Portefeuillehouder P.F.G. Depla

Voorstel van de commissie Straatnaamgeving d.d. 15 april 2005

straatnamen kopie

Historische lanen met historische namen

Samenvatting

Raadsvoorstel van de commissie Straatnaamgeving met betrekking tot naamgeving aan een groenstuk en drie straten in de wijk Lankforst. De naamgeving is besproken in de vergadering van de commissie Straatnaamgeving van 11 mei 2005.

 


Voorstel om te besluiten:

Overeenkomstig tekening 159740 gedateerd 1 april 2005

 1. Te onttrekken aan de straatnaamgeving Lankforst 50e straat, Lankforst 57e straat, Lankforst 58e straat, Lankforst 60e straat en Lankforst 61e straat. Overeenkomstig bijgaande tekening 159741 gedateerd 1 april 2005 1. Aan het bosgebied, dat begrensd wordt door de van Apelterenweg, de 10e, de 60e en de 61e straat in de wijk Lankforst de naam Uilenbosje te geven.
 2. Aan de 60e straat, gelegen tussen de 10e straat tot aan de Nieuwe Dukenburgseweg in de wijk Lankforst de naam Duckenburgpad te geven.
 3. Aan de 61e straat, gelegen tussen de van Apelterenweg en de 60e straat in de wijk Lankforst de naam Valckenaerpad te geven.
 4. Aan de 50e, de 57e en de 58e straat, gelegen tussen de 60e en de 61e straat in de wijk Lankforst de naam Orangeriepad te geven.

 

Aan de Raad van de gemeente Nijmegen

 1. Inleiding

Wijkplatform Lankforst heeft namens de bewoners van de wijk Lankforst een verzoek ingediend tot naamgeving aan een groenstuk en drie straten in de wijk Lankforst. Dit verzoek is besproken in de vergadering van de commissie Straatnaamgeving van 15 april 2005.

 1. Doelstelling

Een goede straatnaamgeving in de gemeente Nijmegen.

 1. Argumenten

Om goed bespreekbaar te zijn moeten zaken een naam hebben. Onbenoembare plekken in de openbare ruimte leiden tot moeizame omschrijvingen. Bij de aanleg van het stadsdeel Dukenburg zijn slechts enkele landschappelijke elementen van het voormalige landgoed Duckenburg bewaard gebleven, waaronder het Uilenbosje in Lankforst. Vandaar de keuze voor de naam Uilenbosje. Bij de aanleg van het stadsdeel Dukenburg besloot men de nieuwe straten geen naam meer te geven maar een straatnummer. Hierdoor heeft het stadsdeel slechts enkele wegen met namen die herinneren aan de geschiedenis van het oude landgoed, bijvoorbeeld de van Boetbergweg en de van Apelterenweg. Het wijkplatform Lankforst geeft aan, dat de bewoners van de wijk het zeer op prijs stellen, als aan die straatnamen enkele historische namen kunnen worden toegevoegd. De keuze voor de namen is als volgt ingegeven: de naam Valckenaerpad is gebaseerd op de ligging van het pad tussen het Uilenbosje en de hoogbouw van het Valckenaercomplex. Het Orangeriepad slingert zich door het parklandschap bij de voormalige oranjerie en het Valckenaer-complex. Het Duckenburgpad loopt langs het Uilenbosje tot de Nieuwe Dukenburgseweg. Het groenstuk en de genummerde straten, die in dit voorstel worden voorgedragen voor naamswijziging, hebben geen aanwonenden. Er liggen geen genummerde panden aan deze straten.

 1. Financiën

De kosten met betrekking tot deze straatnaamgeving vallen binnen het budget van de afdeling.

 1. Juridische aspecten

N.v.t.

 1. Communicatie

Het raadsbesluit wordt gepubliceerd in weekblad “De Brug” en op de website van de gemeente Nijmegen.

 1. Uitvoering

De gemeentelijke aannemerij zal zorgdragen voor het aanbrengen van de naamborden.

 

De commissie voor de Straatnaamgeving van Nijmegen,

De Voorzitter,                                                                De Secretaris,

dhr. J.H.J. Lamers                                                       mevr. W.M. van Oosten

Bijlage : tekening 159740 en tekening 159741 Ter inzage : tekening 159740 en tekening 159741