StAAD

StAAD, helemaal volwassen.

StAAD staat voor Stichting Anders Actieven Dukenburg en komt voort uit een werklozenproject in 1982, gestart vanuit de Gemeente.
De Stichting heeft ten doel, zo valt te lezen in de Statuten van 1982 in artikel 2: “de behartiging van de belangen van de Dukenburgse niet-werkenden in het algemeen; het organiseren van vormende activiteiten in de meest ruime zin”.

Begin jaren tachtig waren er veel mensen werkloos, zeker in de sektor onderwijs, als gevolg van de Beleidsmaatregel ‘Bestek 81’ van het kabinet van Agt.
Deze mensen konden als cursusleider ‘om niet’ en een paar koffiebonnen het eerste cursusaanbod maken, de lessen geven en het materiaal doorontwikkelen.

koffiebonIn de beginjaren werden alle cursussen gratis gegeven. De cursisten betaalden dus geen cursusgeld, zoals nu. Veel cursisten, die niets hoefden te betalen, kwamen te hooi en te gras naar de bijeenkomsten, dit tot ongenoegen van de cursusleiders. Daarom werd er later een cursusgeld van drie gulden gevraagd.
Het gedoe met de koffiebonnen was voor iedereen erg omslachtig en dus werd er voortaan een vaste onkostenvergoeding gegeven, waarmee je o.a. een kop koffie kon betalen en eventuele kosten voor vervoer en lesmaterialen.

Bij de oprichting zag je veel jongere mensen, dit in contrast met de dag van vandaag, waarbij enthousiaste senioren de cursussen ‘draaien’.
Een van de oprichters is de heer K. Crebolder, die nog steeds in de Meijhorst woont. De huidige voorzitter is Nicole Goedee-Arntz.

Ook heeft de StAAD nu een StAAD-Special met themamiddagen, zoals ‘de veranderde Zorg’ of ‘een voetreis naar Santiago de Compostela’, die op een interessante wijze worden aangeboden. De grote zaal zit dan goed vol.

Staad 30 jaarBij het dertig jarig bestaan werd de gezellige feestavond opgeluisterd door het Nimweegs Soap Theater. Er waren vele genodigden aanwezig.Bekend is ook het StAAD-koor, opgericht door Gerard en Ineke Derksen-van Raaij. In de loop van de jaren is het koor uitgegroeid tot een volwassen koor met een eigen afwisselend repertoire en telt zo’n 40 leden.

Iemand die zeker vermeld moet worden, als een drijvende kracht achter StAAD en ook Dukenburg Presenteert, is Thea Wittenaar. Zij zette zich belangeloos in vanaf 1 september 1985 tot haar overlijden eind 2009. Enkele dagen voor de inschrijfdag van 2009. StAAD en Dukenburg in last! Voor haar vele verdiensten voor Dukenburg kreeg ze de Waalbrugspeld. Ook Diny Kropman mag genoemd worden, al vanaf 1991 was zij de vaste gastvrouw bij feestmiddagen van de StAAD.

Elke 5 jaar word je als vrijwilliger bij StAAD in het zonnetje gezet.

Dat de StAAD, anno 2016, midden in de Dukenburgse samenleving staat, blijkt uit de vele relaties die door die 34 jaar heen zijn opgebouwd, zoals met de politieke partijen, de Stadshobby werkplaats, Internationaal Vrouwencentrum, DIVA,  Werkelozencentrum Unitas, het beheer van het wijkcentrum, Step en Stip en het Sociaal Wijk Team.
In het huidige logo staat ‘leerzaam’, ‘gezellig’ ‘Dukenburg’. Een treffend beeld van wat StAAD waar maakt.