Rakkertje

Kleuterschool Het Rakkertje

Op 1 augustus 1967 start de eerste school in Dukenburg: Kleuterschool het Rakkertje,met één kleutergroep in de Aldenhof. In november 1967 start een tweede groep. De eerste hoofdkleuterleidster is mejuffrouw J.W.A. van Ditmarsch. De school heeft bij de opening nog geen eigen gebouw. Het is tijdelijk gehuisvest in het gebouw van de latere Dag Hammerskjoldschool. De school is niet alleen voor de kleuters uit Dukenburg. Ook de kleuters uit Hatert gaan met de bus naar deze school zoals onderstaand artikel beschrijft.Rakkertje

Ouders: “we bellen de politie” en “we schrijven de burgemeester!”

Hatertse kleuters door modderbad naar school

Rakkertje 1967-1968

Klas 1967 – 1968

In felle bewoordingen (“we bellen de politie” en “we schrijven de burgemeester!”) uiten de ouders van de Hatertse kleuters (dit jaar vier geworden) hun bezwaren tegen de met modder bespatte kinderen die zij na school thuis krijgen van de kleuterschool ’t Rakkertje op Aldenhof (Groot-Dukenburg). Deze (lagere) school zal een jaar lang dienst doen als kleuterschool voor de allerkleinsten in Hatert, die daar geen plaats kunnen vinden. Momenteel maken zo’n kleine zestig kinderen dagelijks de “reis” door het modderbad op de Dukenburg. Dit aantal zal tot 100 à 110 stijgen.

Ten gerieve van deze kinderen heeft de Centrale Vervoers Dienst op Aldenhof reeds een nieuwe halte ingesteld, maar ondanks dat wordt het euvel van de met modder besmeurde kinderen niet opgeheven. De ouders wensen dat de CVD de kinderen tot aan de schooldeur brengt, wat volgens hen best kan, omdat de bus toch bijna de hele dag werkloos tussen Aldenhof en Hatert op en neer rijdt. Dezelfde ouders betalen  op het ogenblik voor hun kind ƒ 1,25 voor een tienrittenkaart; zij willen onmiddellijk ƒ 2.25 betalen, wanneer de CVD zo “lief” wil zijn een stukje verder te rijden.
De moeilijkheden zijn ontstaan door het geweldig slechte weer van de afgelopen dagen. De door transportwagens met een dikke laag zand “besmette” Dukenburgse wegen hebben daar overal modderpoelen doen ontstaan.

Motivering

De motivering voor een verandering van de situatie door de ouders is de volgende. Die bus (20-minutendienst) rijdt de hele dag met nauwelijks enige passagiers tussen Aldenhof en Hatert. Wij maken die bus enkele keren per dag rendabel en wij willen er ook nog goed betalen voor ook. Verder mag de gemeente best iets doen voor ons. Die school zou het hele jaar leeg staan en nu zorgen wij er tenslotte voor dat ze lekker rendabel wordt. Bovendien; er kunnen best zieken vallen op deze manier. Die kinderen die daar de gehele dag met natte voeten zitten enz.

Erger euvel

Hoofdleidster mejuffrouw J.W.A. van Ditmarsch heeft een ander bezwaar. “Dat pionieren is best leuk. We hebben pech met de regen. Daar hadden we niet op gerekend  na zo’n mooie zomer. Wat mij heel kwaad maakt is het feit dat die grote vrachtwagencombinaties ons niet een beetje ontzien. Als ze nou even wachten tot wij met de kinderen voorbij zijn. maar nu moeten wij steeds opzij voor die kolossen die “lekker veel” water opspatten.

Wij hebben vanmorgen de tocht meegemaakt. Vanaf het vertrekpunt  bij het winkelcentrum aan de Couwenbergstraat in Hatert tot aan de ingang van de school was een tijdje nodig van precies 40 minuten, terwijl de afstand nauwelijks enige kilometers bedraagt. Onze bemodderde schoenen hebben we voordat we weer in de beschaving terugkeerden eerst verwisseld voor een paar andere.

Bron
Gelderlander 17 augustus 1967