Politiebureau Dukenburg

Politievestiging Dukenburg een eclatant succes

politiebureau zwanenveld 1987 in aanbouw

politiebureau Zwanenveld in aanbouw (1987)

Nu ongeveer anderhalf jaar geleden werd in het kader van de reorganisatie van de politiediensten een nieuwe vestiging van de politie in Dukenburg geopend. Er is nu de mogelijkheid tot een bescheiden terugblik. Trefpunt sprak met de hoofdinspecteur Helmonds en de rayonfunctionaris de heer J.Roelofs. ook maakte hij kennis met enkele van de 60 politie-mensen die op deze nieuwe vestiging zijn gestationeerd. Dukenburg is een moeilijke nieuwbouwwijk, zonder duidelijke sociale controle of maatschappelijke structuren. Dit leidde tot een explosie van de criminaliteit zodat Dukenburg tot de onveiligste gebieden van Nederland kon worden gerekend. Jarenlang was het inbraakcijfer in onze stad het hoogste van Nederland. Daarin had onze wijk nog een relatief groot aandeel ook. Je kon stellen dat per jaar in 1 op de 8 huizen in Dukenburg werd ingebroken. De criminaliteitsspiraal scheen als maar toe te nemen. Sedert de vestiging van het districtsbureau in Dukenburg is er nu een duidelijke kentering. De laatste 15 maanden is het aantal politiemeldingen met 32% afgenomen, het aantal autokraken zelfs met 61% gereduceerd en het aantal geweldsdelicten werd teruggebracht met 43%. Dit zijn cijfers waar men de hoed voor mag afnemen. Bravo Bravo dus ! Hoe is dit bereikt?

Centraal staat bij de nieuwe politievestiging de publieksvriendelijke benadering van de Dukenburgse bevolking. Dat de politie alles alleen kan is een achterhaalde opvatting. De politie kan slechts succes hebben door samenwerking met de buurt-organisaties. Omdat men in de wijk makkelijk is te bereiken is deze samenwerking veel soepeler en intensiever geworden. De politieambtenaren voelen zich steeds meer Dukenburger, dat verbetert de motivatie en het vertrouwen. Door deze aanwezigheid van een plaatselijke vestiging kan men door snelle acties problemen in de kiem smoren en zodoende preventief optreden.

Zeer veel succes heeft de ‘Brede Aanpak Meijhorst’gehad. De verloedering was vooral gelokaliseerd rond de maisonnettes en de Hoogbouwflats. Door renovatie en betere selectie van nieuwe bewoners zijn diefstallen, prostitutie, drugmisbruik ingedamd. Zeer belangrijke verbetering heeft de aanstelling van huismeesters gehad. Door tijdig ingrijpen van de woningbeheerder, politie en buurt kan het vervalproces worden gestopt. Treedt eenmaal verloedering o.a. door graffiti en braak op dan ziet men zeer snel een ernstig afbraakproces.

politieGoede resultaten werden ook bereikt op het grootwinkelcentrum. Momenteel is de beveiliging sterk verbeterd en is er een goede samenwerking met de winkeliersvereniging. Door de nabijheid van de politievestiging is regelmatige surveillance op kritieke dagen(zaterdagmiddag, koopavond) mogelijk. Ook hier is aan de stijging van de criminaliteit een halt geroepen terwijl het aantal braakmeldingen duidelijk afneemt. Toch blijven nog punten van zorg in ons stadsdeel. Dat is allereerst het winkel- en voorzieningencentrum Meijhorst. Veel last werd bezorgd door randgroepjongeren. Inmiddels heeft zich een pleingroep gevormd en werd door de gemeente een randgroep-jongerenwerker aangesteld.

In Trefpunt hebben wij herhaaldelijk gepleit voor een andere situering van de boerderij-jongerensoos. Afschutting en verplaatsing van de ingang zou een oplossing kunnen betekenen. De problemen die vooral de laatste jaren in de Lankforst zijn ontstaan lijken veel op die van de Meijhorst. Aldaar zou een zelfde brede aanpak als in de Meijhorst moeten worden geïnitieerd. Ook hier zijn kernwoorden bij de misdaadbestrijding ‘sociale controle’, ‘preventie’en ‘voorlichting’.

Toch zijn zelfs aan deze uitstekende politiezorg grenzen gesteld. Dukenburg blijft een structureel moeilijk gebied. De belangrijkste oorzaken van de criminaliteit zijn de eenzaamheid, de verveling en de onvrede met de samenleving en de woonomgeving. Grote zorg geeft dan ook de verdere verdichting en ontgroening van onze wijken waardoor een onleefbare steenwoestijn dreigt te ontstaan. Wanner de jeugd haar natuurlijke expansiedrift niet kwijt kan leidt dat tot allerlei kattenkwaad, dat uiteindelijk in crimineel gedrag ontaardt. Er is een punt waarbij Dukenburg is volgebouwd en dit punt zijn we in feite allang voorbij. Verdichting van de bebouwing is dus uit de boze. Met treurnis zien we dan ook de bouw van woningen in de Aldenhof. Trefpunt is de commandant van de politie de heer Helmonds en de Rayon-functionaris J. Roelofs, zeer erkentelijk voor het uitvoerige en open interview. Hartelijk dank mogen we zeggen, ook voor uw inzet voor onze gemeenschap. Inderdaad de politie is de vriend van Dukenburg geworden. Het is niet meer de autoriteit op afstand.

Dienstverlening Politievestiging Dukenburg

Het Districtskantoor Dukenburg tracht een publieksvriendelijke uitstraling te geven. Daarom verleent zij graag service aan de Dukenburgers op allerlei gebied. Een van de dienstverleningen is het ochtendspreekuur van de rayonfunctionarissen. De heer J.Roelofs en de heer O. Bouwman staan het publiek graag te woord voor problemen die de politie aangaan. Spreekuur dus iedere morgen tussen 9 en 10 uur op het Districtskantoor aan de van Schuylenburgweg 20, schuin tegenover het Grootwinkelcentrum Dukenburg en het station. Daarnaast is er momenteel ook een spreekuur voor slachtofferhulp, iedere donderdagmorgen van 10 tot 1 uur ook op het districtskantoor. Voor alle zekerheid het telefoonnummer van de politievestiging Dukenburg is 272733.

 

Trefpunt 10de jaargang no 5 mei 1990