7-sprong

Stichting De Zevensprong Dukenburg

De naam Zevensprong is een combinatie van de zeven  delen van Dukenburg en tegelijkertijd een tegenhanger voor de periode met de enorme belangstelling  voor de Waalsprong en de geldmiddelen die  daarvoor  werden vrijgemaakt.  Dukenburg werd  duidelijk verwaarloosd.logo 7-sprong wit bewoners kopie A

De eerste stappen kwamen uit Zwanenveld waar bewonersverenigingen van de grond waren gekomen als het gevolg van de parkeeroverlast  na het invoeren van het betaald parkeren onder het winkelcentrum en er bovendien problemen werden voorzien  als gevolg van  de megalomane plannen van het Triavium met een skibaan, mega bioscoop  en hotelvoorziening, die uiteindelijk niet zijn doorgegaan.

In de beginfase was het zaak om de  “smaakmakers” in de zeven wijken bij elkaar aan een tafel  te krijgen  en  vooral het gevoel  van  “wij” tegen   “zij”  per  wijk  te veranderen in  “ons  Dukenburg”. Met name vanuit Weezenhof was er  achterdocht  en aversie richting  Zevensprong.

In de beginfase werden ook vergaderingen in andere wijken bezocht om informatie te verstrek
ken,hetgeen heel veel tijd vroeg van de  vergadertijgers  in de pioniersjaren van de Zevensprong.

Ook  de doelstelling  : gesprekspartner   zijn voor de gemeente,  kreeg niet meteen de handen op elkaar , want daardoor zou het karakter van aktievoerders mogelijk ondersneeuwen en zou de inspraak  monddood worden gemaakt.

Na enige tijd  werd er voor het opmaken van de notariele akte voor de stichting  de Zevensprong een notaris gevonden in Wychen, die tegen een redelijk  bedrag,  uit  maatschappelijke zorg veel deed voor bewonersparticipatie. Martin de Goeij  en Guus Kroon hebben daar de eerste handtekening onder   de  akte  gezet.

Gedeelte oprichtingsakte

Oprichtingsakte

Ook in de beginjaren was het   tijdrovende lobbywerk in de  (wandel-)gangen van het stadhuis nodig om de  9 politieke partijen  mee te krijgen en te informeren.  Er werd  zelfs ingesproken tijdens Raadsvergaderingen en bijeenkomsten van de Raadscommissies.

De meeste bekendheid is  er misschien wel  geweest na de gemeentelijke publikatie van  Hart voor Dukenburg  met vele  vergaderingen en massaal door bewoners  bezochte  bijeenkomsten met vaak  emotioneel   verbaal  vuurwerk. In die tijd  ontstond er ook een haat/liefde verhouding met de toenmalige wethouder Paul Depla over het slagen/mislukken van alle gemeentelijke ideeen.

Het verwijt achteraf van de toenmalige wethouder Hannie Kunst  ,dat er te veel is gepraat maar  te weinig stenen zijn gestapeld  is volkomen onterecht , want de winst was dat  de uitvoering  van  enkele onzinnige plannen als  bijv. versmalling  van de v Apelterenweg  of het  sluiten van winkelcentrum Meijhorst  werden voorkomen.

Dit in een notendop  de start  van de  Zevensprong.

Guus Kroon (de eerste voorzitter van de Zevensprong)