Woonwagencentrum

op weg naar het woonwagen centrum 1967 F20914

1967 op weg naar de Teersdijk

Regionaal Woonwagencentrum

Het Regionaal woonwagencentrum aan de Teersdijk in de wijk Staddijk werd op 21 september 1967 officieel geopend. De eerste bewoners zijn van maandag 20 t/m vrijdag 24 februari 1967 verhuisd naar het woonwagencentrum Teersdijk. In feite behoren de woonwagenbewoners, naast de bewoners van de Dukenburgse boerderijen, dus tot de eerste bewoners van Dukenburg.

Het nieuwe centrum is in de plaats gekomen van het oude woonwagencentrum aan de St. Teunismolenweg. (De Draaiom). De 70 a 80 standplaatsen zijn genummerd aan de Teersdijk. Het nieuwe regionale centrum heeft een eigen school (de Casimir Terburgschool, een maatschappelijk centrum en een kapel. Deze voorzieningen zijn begin jaren ’90 verdwenen.

regionaal woonwagencentrum Teersdijk

Het woonwagencentrum in de jaren 70

De straatnaam Teersdijk op het woonwagencentrum roept van oudsher associaties op met het woonwagencentrum en dat kan soms tot stigmatisering leiden.  “Met de bewoners is dan ook in het verleden afgesproken, dat in geval van herstructurering de mogelijkheid van andere straatnamen zal worden bekeken (…) In 2012 vindt deze herstructurering daadwerkelijks daadwerkelijk plaats en worden de volgende nieuwe straatnamen vastgesteld: Tolbroekstraat, Tolgeldstraat, Tolgrensstraat, Tolhekstraat, Tolrechtstraat, Tolwachterstraat. De naam Regionaal Woonwagencentrum is behouden gebleven. De naam van de oude weg, gelegen in Tolhuis, naar Wijchen blijft overigens ook gewoon Teersdijk” (raadsvoorstel 13/2012)

Bron: Rob Essers, De Gelderlander

 

Pater Terburg

In Nijmegen, een regionaal centrum, was C.A. Terburg o.p. vanaf 1932 een van de eerste paters die het pastoraat onder de woonwagenbewoners op een woonwagencentrum vormgaven.

In de Tweede Wereldoorlog dwongen maatregelen van Duitse zijde de woonwagenbewoners de wagen uit. Ze namen hun intrek in geïmproviseerde behuizingen. Wie in woonwagens bleef wonen, werd bij elkaar gezet in enkele grote kampen.

De gebouwtjes die het woonwagenliefdewerk op verschillende centra hadden opgericht, werden bijna allemaal vernietigd door het oorlogsgeweld.

Pas na de Tweede Wereldoorlog is het landelijk woonwagenwerk tot stand ge­komen. De eerste aanzet werd gegeven door diezelfde pater C.A. Terburg, die vanaf 1932 werkzaam was op het woonwagenkamp bij Nijmegen. Hij verzocht de bij­zondere raad van de Sint Vincentiusvereniging Nijmegen om het woon­wagen­liefdewerk op te zetten. In 1940 werd dit een feit. Vanuit Nijmegen werd de hoofdraad van de Sint Vincentiusvereniging in Den Haag verzocht om een lan­delijk woonwagenliefdewerk op te zetten. De hoofdraad vormde in 1944 een voorbereidingscommissie en in 1946 werd RK Vereniging van Woon­wagen­liefdewerken in Nederland opgericht.