Uitbreidingsplan Nijmegen

Landgoed Duckenburg een toekomstige uitbreiding van Nijmegen

Dukenburg 1940

Dukenburg circa 1958 (www.topotijdreis.nl)

Op 27 augustus 1958 stelt de gemeenteraad het gewijzigde uitbreidingsplan in hoofdzaken voor de stad Nijmegen vast.

Het is een wijziging van het op 22 juni 1955 door de gemeenteraad vastgestelde uitbreidingsplan voor de stad Nijmegen. De reden voor de wijzigingen zijn:

–  de bevolkingsgroei is naar boven bijgesteld naar 164.000 inwoners in 1974.
–  de woningbezetting is naar beneden bijgesteld naar 4.24 personen per woning in 1974

De bovengenoemde factoren betekenen een extra woningbehoefte van 11.950 nieuw te bouwen woningen. De gemeente moet op zoek naar nieuwe locaties. Het landgoed Duckenburg is een van de nieuwe locaties waar de extra woningen gaan worden gebouwd.

De sprong over het Maas-Waalkanaal is gemaakt. Het in het plan geprojecteerde stadsdeel van ongeveer 5.000 woningen bestaat uit vier wijken/buurten. Opgezet volgens het parochiemodel zoals eerder toegepast in andere wijken van Nijmegen. Dit stedenbouwkundig model, een katholieke variant van de wijkgedachte, gaat uit van een getrapte opbouw in buurten, wijken en stadsdelen omwille van een menselijke schaal. Voor het versterken van de sociale contacten krijgt elke wijk woningen voor verschillende klassen en leeftijdscategorieën, en bovendien voorzieningen voor onder-
wijs, detailhandel, religie en vrijetijdsbesteding. Bijzonder voor Nijmeegs is de opdeling van elke
parochiewijk in een stuk of vier duidelijk onderscheiden woonbuurten.

Het stadsdeel is met één nieuw brug over het  Maas-Waalkanaal met de rest van Nijmegen verbonden.
Naast de bestemming woningbouw (2/3) is ook industrie opgenomen.

Meer; Landgoed Duckenburg wordt stadsdeel Dukenburg