Dukendam

Dukendam: Jeugdstad in wording

Het zal niet zo vaak gebeuren dat bij de verschijning van een nieuwe krant de concurrentie wordt uitgenodigd voor een persconferentie. Dat dit nu eens een keer wel gebeurde lag aan het bijzondere karakter van deze nieuwe concurrent, nl. “De Dukendammer”.

Inmiddels zult u het betreffende nummer al wel in uw brievenbus hebben gevonden, bezorgd door één der gemeenteraadsleden van Dukendam of hun medewerkers, a raison van a ƒ 0,01 per exemplaar. De volgende nummers van “De Dukendammer” worden alleen verspreid onder de bewoners van Dukendam. Het wordt dan een dagblad dat helemaal – zowel inhoud als productie- door de jeugd zelf wordt verzorgd. Zo troffen we op de persconferentie ook onze collega Wilma Mutsaerts die samen met Tineke Wever de redactie vormt van “De Dukendammer”.

Overigens is het voor toekomstige bewoners van Dukendam zaak om er als de kippen bij te zijn want een aantal van 1000 inwoners is het absolute maximum. Ieder kind heeft dan nog 8 m2 ruimte en uitbreidingsmogelijkheden zijn er niet.

Het levert trouwens toch al genoeg problemen op voor VAD om de jeugd straks een heerlijke week te garanderen en alles te organiseren. Gelukkig heeft men de hulp van de NMB gekregen die zich onder andere zal belasten met het Dukendams geld dat aan de officiele loketten per dag wordt uitbetaald en dat inbegrepen is bij het inschrijfgeld (ƒ 7,50 voor het eerste kind uit een gezin). Ook heeft de NMB nog een paar verrassingen in petto waarvan we hier alvast verklappen dat de bekende autocoureur Han Akersloot een hele dag in Dukendam komt met zijn raceauto.

Verder wordt op het kantoor van de NMB een complete EHBO-post ingericht waarvan men hoopt dat die niet gebruikt hoeft te worden. Hoewel het plakken van pleisters wel niet te vermijden zal zijn omdat er 600 kg (!) spijkers beschikbaar zijn.

Ook ondervindt de VAD veel medewerking van de politie, de bouwondernemingen die afvalhout verzamelen en beschikbaar stellen, veel bedrijven die lege kratten leveren en ook de groep JAD die zal zorgen voor een degelijke omheining van Dukendam.

Toch doet de VAD een dringende oproep aan mensen die mee willen werken om dit enorme project te laten slagen. Er zijn b.v. nu al veel mensen nodig om het hout spijkervrij te maken. Of mensen die in de week van 4 tot 13 augustus als part-timer mee willen helpen om alles in goede banen te leiden. Geeft u zich a.u.b. op bij één der onderstaande adressen.

Inschrijfadressen voor deelnemers en medewerkers; mevr. Kuypers, Malvert 2112, mevr. Kuypers Aldenhof 5205, dhr. Dodemont, Meijhorst 5242, mevr. Van Galen Weezenhof 6130 en de heer Krol, Meijhorst 1160.

Andere activiteiten
Op 4 en 11 juli organiseert de VAD een midgetgolftournooi bij Huize Duckenburg van 10 tot 2 uur.
Op 26 juli om 1 uur is er een demonstratie met politiehonden. Wie wil kijken moet naar het Dukendamterrein komen vanwaar een bus vertrekt naar het demonstratieterrein.
Beide activiteiten zijn bedoeld voor de lagere school jeugd, terwijl ook in beide gevallen het inschrijfgeld ƒ 1,50 bedraagt.
Opgeven bij mevr. Kuipers Aldenhof 5205, mevr. Kuypers Malvert 2112 en mevr. Nouwens, Meyhorst 5420.

Bron:
Dukenburgs Nieuws
Jaargang 5 nr. 11  juni 1973

Dukendam 2

In de week van 4 tm 11 augustus was het terrein aan de 51e straat in Aldenhof herschapen in een kinderdorp. Ruim 600 kinderen waren een week druk in de weer om hun dorp, Dukendam geheten, op te bouwen. Materiaal was er genoeg; en wat er nog ontbrak kon men van huis meenemen. Er werd hard gewerkt, gesjouwd en getimmerd en na een paar dagen was het terrein volgebouwd met allerlei vreemdsoortige bouwsel van planken, plastic en ander waardeloos materiaal. De trotse bezitters hadden hun “huizen” dikwijls voorzien van een naam, zoals  “Binke uit Lankforst”, “het opgelapte keetje”, “kraakpand”, “niet aanraken”, uitkijktoren, “ik zie niks”, enz.  Van vele bouwsels wapperde een zelfgemaakte vlag.  Men had kennelijk veel last van kopers of verkopers aan de deur, want bij veel hutten hing een bord “aan de deur wordt niet gekocht” of “wij kopen niet”, “wij kopen geen houd”. Er waren er die voorzien waren van gordijntjes, waarbinnen de, meestal vrouwelijke bewoners, bezig waren met het gezellig maken van hun huis.

Dukendam 1Maar een dorp bestaat niet alleen uit huizen, het vormt ook een samenleving. De samenleving van Dukendam was een nabootsing van de werkelijke samenleving. Men had een burgemeester – Martin Tarenskeen, die werd bijgestaan door enkele wethouders. De burgemeester was tevens het hoofd van de politie.  Deze politie had tot taak de orde te handhaven, wat nog wel eens nodig was. Er waren de kleine zaakjes, zoals ruzie tussen buren, maar ook de grotere, zoals een bankoverval en het opsporen van dieven. Voor de kommunikatie met de buitenwereld had men het postkantoor, waar elke dag stapels post binnenkwamen van meelevende ouders en familieleden. De Dukendammers konden hun speciale kaarten, ontworpen door de heer Marcus, zenden naar wie ze maar wilden.

Ook Dukendam kende het geldwisselverkeer. De munt die hier geldig was, was de Dukendamse gulden. Elke dag kon men bij de bank tien briefjes van een gulden halen. Op een gegeven moment dreigde de bank te springen, maar men heeft dit probleem opgelost door het verplicht stellen van het betalen van een Dukendamse gulden voor eten en drinken en ontspanning. Evenals in de werkelijke samenleving had je hier ook de verstandige geldbeleggers, die hun geld naar de bank brachten, de oude-kous spaarders, die het geld maar liever in eigen bezit hielden, de sjacheraars, die probeerden met in- en verkoop een aardig centje te verdienen. Een enkeling probeerde wel eens gestolen waar aan de man te brengen.

Maar het was niet alleen werken geblazen in Dukendam. Er was ook aan vrijetijdsbesteding gedacht. Onder leiding van enkele kunstenaars kon men boetseren en schilderen, er was een bioscoop, waar een tekenfilm draaide. De technici konden zich wijden aan het slopen van oude auto’s. Men kon er in de keuken een pannekoek en een eitje bakken.

Dukendam 3Er werden wedstrijden georganiseerd en een modeshow gehouden. Vrijdags werd er een metershoog gipsen beeld onthuld, dat door kreatieve Dukendammers was gemaakt. Het beeld, Dikke Duuk geheten, heeft een plaatsje gekregen op het  Valckenaerplein, waar het uitziet op het binnenkomend verkeer in Dukenburg.

Voor zaterdag stond een grote boerenbruiloft op het programma. Iedereen was druk in de weer om zijn huis en zijn omgeving  te versieren. De mooiste creaties weren gemaakt met behulp van een grote nietmachine. Echte obers in rok moesten er zorg voor dragen dat iedereen van eten en drinken werd voorzien. Wat de feestvreugde nog verhoogde was het feit dat er een echt bruidspaar aanwezig was, n.l. de voorzitter van de VAD, de heer Spierings die op die dag, samen met zijn vrouw het heuglijke feit herdacht, dat zij 25 jaar getrouwd waren.

Zaterdag moest het dorp weer worden afgebroken en konden de kraakwagen en de veegwagen hun werk verrichten. De dames en de heren van de V (vakantie) A (aktivitieten) D (Dukenburg)  hebben al maanden van voorbereiding achter de rug. Zij en hun helpers hebben zich deze week, in storm en hitte, helemaal ingezet om dit evenement zo goed mogelijk te laten verlopen. Het grote enthousiasme van de kinderen zal wel hun mooiste beloning zijn.

Bron;
Dukenburgs Nieuws
5e jaargang nr. 13 22 augustus 1973