Wijkpark

Bomenpark Meijhorst

Uniek voor Nijmegen? Nee, maar wel bijzonder. In ‘Bomenpark Meijhorst’ is de variatie van vijftig boomsoorten zo leuk dat elke boom zijn eigen naambordje krijgt. “Laten we er dan maar bomen opzetten.”

2005 Naamgeving Wijkpark Meijhorst.
Openbare ruimte ID 0268300000000226 (terrein) Wijk 33 – Meijhorst

Raadsbesluit d.d. 16 maart 2005

Groengebied in de wijk Meijhorst dat zich uitstrekt van de zogenaamde 63e straat tot de 70e– 11e straat tot de 62e– 61e straat.
“Dingen moeten een naam hebben om goed bespreekbaar te zijn. Onbenoemde plekken in de openbare ruimte leiden tot moeizame omschrijvingen. De landschappelijke plekken in Dukenburg missen zonder namen de glans die het vele groen waardig is.

Tijdens de aanleg van Meijhorst zijn in het groen dat de kwaliteit heeft van een wijkpark, drie heuveltjes verrezen die doen denken aan” Horsten”, die men associeert met Meijhorst. Vandaar de keuze voor de naam Wijkpark Meijhorst”. (raadsvoorstel 62/2005)

 

bomenpark Meijhorst Afbeelding 1

Het bomenpark

” We wisten niet wat we met die grond aan moesten”, herinnert Teus van Eeten  zich over het terrein naast het winkelcentrum. Tegenwoordig ligt er een parkje. Naar we nu begrijpen, is de ontstaansgeschiedenis eigenlijk toevallig. Van Eeten was destijds van de gemeentelijke dienst Plantsoen en Bosbeheer: “Op een gegeven moment dachten we: laten we er dan maar bomen opzetten. Kijken hoe ze het in dit gebied doen. Dan kunnen we ze later altijd nog verplanten.” Wat dus niet meer gebeurde. Het resultaat laat zich dit voorjaar in volle glorie aanschouwen: kersenbomen in rood en wit, platanen, populieren, trompetbomen, treurwilgen, Turkse hazelaars, een valse christusdoorn en ga zo maar door. Van Eeten somt er moeiteloos de Latijnse namen bij op. En de historie van het park. “Dat hier van die mooie groene glooiingen liggen, is ook maar toevallig”, lepelt hij uit zijn geheugen op. “Hier was een stortplaats van bouwmaterialen uit de wijken Aldenhof en Malvert. Die rotzooi ligt er nog steeds, alleen ligt er nu een plantsoen bovenop.” Waarom er meer dan vijftig soorten staan? Van Eeten: “Het was een tijd dat we nog volop experimenteerden met gewassen. Zoveel boomsoorten waren er nog niet. We waren alleen beplanting gewend op de hoger gelegen zandgronden van Nijmegen. In Dukenburg  moesten we ineens bomen houden op moerassige kleigrond met hoog grondwater.” De gemeente had tot 25 jaar geleden een eigen kwekerij achter natuurbied Vogelzang om de schaarste aan bomen tegen te gaan. Daar zaten weer genoeg misklonen tussen: “Een boom met een brede kroon kun je niet in een woonstraat neerzetten. Die ging dan naar een plantsoen.” De variatie van park Meijhorst laat zich verder verklaren door de opheffing van die kwekerij: “De restanten zijn ook verplaatst naar Meijhorst.” Wat Van Eeten betreft staan er eigenlijk nog te weinig bomen: “Er moeten meer sierbomen komen. Daar hebben de mensen veel belangstelling voor.”

De Gelderlander, Frank Hermans 04.05.2006