Jan-Willem Koten 1930 –

Jan-Willem Koten is geboren in 1930 te Grevenbicht, hij stamt uit een geslacht van burgemeesters, waarvan sommigen tevens bierbrouwer waren. Enkele voorouders van moederskant waren o.a. wethouder, locoburgemeester, apotheker-geneesheer te Roosendaal en stadsdokter te Helmond.
Na zijn opleiding tot arts en patholoog, werkte Jan-Willem o.a. als universitair hoofdambtenaar in Utrecht en hoogleraar pathologie. Zijn proefschrift ging over het ontstaan van kanker waarbij ook computer genealogische onderzoeksmethoden betrokken werden.
Jan-Willem woonde en werkte jarenlang als tropenarts in Nairobi, Kenia, Tanzania, Oeganda, Congo, Syrië (Aleppo) en Saoedi-Arabië. Hij werkte daarna in Nederland als sociaal geneeskundige en kreeg hiervoor het erelidmaatschap van de Nederlandse vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.

In het stadsdeel Dukenburg in Nijmegen, waar hij met zijn echtgenote Hélena woont, komt hij o.a. voor de belangen van de wijkbewoners op. Hij is lid van de bewonerskoepel “Stichting de Zevensprong” en hij doet vrijwilligers- en redactiewerk voor de wijk. Verder was hij 8 jaar lid van de Seniorenraad en betrokken bij aantal gemeentelijke adviesgroepen. Daarvoor werd hem de Zilveren Waagbrugspeld toegekend.

In zijn vrije tijd gaat zijn voorliefde o.a. uit naar historie en genealogie en het gebruik van de computer bij de genealogiebeoefening. Zijn belangstelling voor genealogie is ontstaan omstreeks 1988. Toen bezocht hij een vergadering van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, waar hij een kwartierstaat onder ogen kreeg met zijn voorouders van overgrootmoederskant Corten-Beckers. Bijna 20 jaar was hij medewerker en later hoofdredacteur van het voormalige NGV computergenealogisch blad Gens Data. Zijn bijzondere belangstelling gaat uit naar de toepassing van het DNA-onderzoek bij de genealogie en de Joodse genealogie vanwege enige kennis van het Hebreeuws. Of het nu over Dropbox, Linux, Cloud-Computing, HAPLO en DNA-genealogie of bokkenrijders gaat, Jan-Willem Koten heeft er over geschreven. Hij is lid van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap. Was lid van het bestuur van de Sectie Genealogie van het Kon. LGOG. Hij is lid van de afdeling NGV-Kwartier van Nijmegen. Hij was een aantal jaren lid van het hoofdbestuur van de NGV. Ook publiceert hij regelmatig in diverse genealogische tijdschriften zoals Ons Erfgoed (nu Genealogisch Erfgoed Magazine) en afdelingstijdschriften. Als lid van de webredactie van de NGV-website, schrijft hij wekelijks artikelen en recensies over nieuwe tijdschriften en boeken. De ontwikkelingen wereldwijd, van de genealogie hebben zijn aandacht.

Bron: Nederlandse Genealogische Vereniging