POLITIEK IN DUKENBURG

Het Dukenburgse politieke landschap

Om het Dukenburgse politieke spectrum beter te leren kennen wordt in deze Canon van Dukenburg een overzicht gepresenteerd hoe de laatste 30 jaar het politieke landschap in Dukenburg zich heeft geëvolueerd. Het kiesgedrag van de Dukenburgers verschilt aanmerkelijk met dat van de binnenstadbewoners. Mogelijk is dit een verklaring waarom de Nijmeegse politiek soms zo weinig begrip toont voor Dukenburg en zijn problemen.

We concentreren in onze canon vooral op de Tweede Kamer verkiezingen. De reden is vooral omdat de opkomst bij deze verkiezingen zelfs in Dukenburg redelijk hoog (meer dan 50%) is en een breed spectrum van landelijke partijen omvat die een goede neerslag geven van wat er in de samenleving leeft. Om deze reden bespreken we niet de verkiezingen voor het Europarlement en de Provinciale Staten omdat in Dukenburg de opkomst voor deze verkiezingen uitzonderlijk laag is en dus een vertekend beeld van de werkelijkheid geven.

UITSLAG TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN

Nijmeegse verkiezingsresultaten wijken nogal af van het landelijke politieke spectrum. Nijmegen is een Universiteitsstad, waar Groen links en D66 een vooraanstaande positie hebben verworven.. Mede door het academisch klimaat is in de loop der jaren een sterke ontkerkelijking opgetreden. De CDA-van weleer heeft zijn dominante positie moeten afstaan aan GroenLinks en D66, de politieke favorieten binnen het universitaire milieu. Wel is er een opkomst van Denk als mogelijk nieuwe religieuze partij. De VVD is in vergelijking met de landelijke cijfers geen populaire partij in Nijmegen. De VVD-score schommelt al jaren tussen de 10- 15%, ver onder het landelijk gemiddelde. Hetzelfde geldt, min of meer ook voor de SP. De Partij van de Arbeid eens de grootste partij van Nijmegen is niet goed meegegaan met de huidige actuele thema’s en zij hebben in Nijmegen hun invloed verloren. De heftige verliezen bij de laatste verkiezingen zijn haast onbegrijpelijk, wellicht spelen ook interne conflicten in de PvdA in Nijmegen zelf een rol.

Percentages van het totaal aantal geldige stemmen 2e Kamer, per partij vanaf 1986.

Gemeente Nijmegen

Partij 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006 2010 2012 2017
CDA 28,6 27,9 17,1 13,1 19,5 19,1 18,2 8,1 4,9 6,6
PvdA 43,1 40,5 28,6 32,6 18,9 32,6 24,9 24,8 32,3 6,3
VVD 10,6 7,7 12,1 16,8 10,9 12,1 10 13,6 16,1 14,3
SP 1,2 1,4 4 7 11,4 12,3 25,3 13,2 15 11,2
GL 8,4 10,8 9,8 15,8 16,4 12,4 10,4 14,5 6 20,1
D66 6,4 9,7 19,1 11,5 6,7 5,6 3,2 10,9 12,8 19,5
CU 0,3 0,4 0,7 0,6 0,7 0,6 1,6 1 1 1,3
SGP 0,1 0,1 0,1 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
LPF/Lijst 5 Fortuyn 13,6 3,8 0,1 0
PVV 3,7 11,5 7,1 9,6
PvdDieren 1,8 1,4 2,3 4,7
50+ 1,4 1,8
DENK 1,9
FvD 1,2

 

Geheel anders is dit beeld in Dukenburg. In Dukenburg genieten de linkse elite partijen, GroenLinks en D66 minder belangstelling dan in de binnenstad. Door het dramatische verlies van de PvdA, hebben beide elite partijen zetels van de verliezer afgesnoept zodat hun aanhang ook in Dukenburg gestegen is. Toch blijft het aantal D66 en vooral de GroenLinks stemmers ver onder het Nijmeegse gemiddelde. De Partij van de Dieren kreeg meer Dukenburgse stemmen in overeenkomst met het stadsgemiddelde. Opmerkelijk is ook dat gedurende vele jaren de PvdA een leidende positie had in Dukenburg. Deze positie is de laatste jaren geheel ingenomen door de SP die in Dukenburg zeer sterk steeg en in enkele wijken bijna een kwart van het aantal stemmen scoorde. Het Dukenburgse gemiddelde voor SP ligt dan ook boven het stadsgemiddelde. Het CDA heeft zijn positie in Dukenburg betrekkelijk kunnen handhaven maar na 2010 daalde het aantal stemmen voor deze partij sterk maar minder dan in Nijmegen stad. De CDDA aanhang in onze wijk ligt nog steeds boven het stadsgemiddelde. Een zorgelijk punt is de opkomst van de PVV, hetgeen op onvrede wijst in on s stadsdeel. Ik wijs U er op dat al eerder ook de lijst van Fortuin in sommige wijken een grote aanhang genoot. Een grote verrassing is deze PVV-winst in onze wijk dus niet.

Percentages van het totaal aantal geldige stemmen, per partij vanaf 1986.

DUKENBURG

Partij 1986 1989 1994 1998 2002 2003 2006 2010 2012 2017
CDA 17 14 21 20 18 9 8 5
PvdA 26 36 19 33 27 27 34 7
VVD 14 17 10 9 8 10 13 12
SP 5 8 11 13 19 16 18 18
GL 5 10 11 9 5 3 3 13
D66 7 10 6 5 2 7 7 12
ChrU 1 1 1 1 1 2 1 2
SGP 0 0 0 0 0 0 0 0
LPF / Lijst 5 Fortuyn 18 5
PVV 5 18 12 18
PvdDieren 2 2 2 4
50+ 2 3
DENK 3
FvD 2

 

STEMGEDRAG AFZONDERLIJKE DUKENBURGSE WIJKEN

De wijken in Dukenburg hebben allemaal een eigen sociaaleconomische structuur. Vandaar dat in de verschillende Dukenburgse wijken opmerkelijke verschillen bestaan wat kiezersgunst. Het stem gedrag bij een van de stembureaus van de Weezenhof toont een linksige middenstands karakter met veel D66- en VVD-stemmers, ver boven het wijkgemiddelde. Een zelfde trend zie je ook enigermate in Lankforst. In de overige wijken was vooral de PvdA tot voor kort de grote favoriet. Nu heeft de SP veel ex-PvdA’ers in haar gelederen opgenomen. Bij de laatste verkiezing is er een dramatische wending bij de PvdA-aanhang gekomen waarvan o.a. ook de PVV flink heeft geprofiteerd. Het zelfde geldt waarschijnlijk ook voor D66 en GroenLinks. In vrijwel alle wijken scoort de SP hoog met uitzondering in de Weezenhof. Merk ook op dat Denk vooral in Aldenhof en de Meijhorst scoort, Wellicht dat de situering van de Moskee hier een rol speelt. Meijhorst heeft bovendien veel burgers met een buitenlande achtergrond. In beide wijken scoort Denk dus evenveel als het CDA. Een teken des tijds. Het CDA in Malvert krijgt al jaren de hoogste percentages in onze wijk. Wellicht dat veel bewoners van de Orangerie op deze partij stemmen.

Stemmen% Tweede Kamerverkiezingen 2017 per stembureau

Stembureau VVD PvdA PVV SP CDA D66 Christen Unie Groen Links Partij voor de Dieren 50Plus DENK Forum voor Democratie
Tolhuis 13 15 20 17 7 11 1 15 3 3 1 2
Zwanenveld (bibliotheek) 10 6 20 18 7 11 1 14 4 4 2 2
Zwanenveld (school) 9 6 20 19 7 14 2 13 4 4 1 2
Zwanenveld (Leuvenshof) 8 6 33 22 4 7 1 8 4 4 1 2
Meijhorst (school) 10 6 14 20 6 10 2 14 3 1 10 1
Meijhorst (wijkcentrum) 11 8 16 18 9 11 2 13 3 4 2 2
Lankforst 14 7 15 17 7 13 2 13 5 4 2 1
Aldenhof 11 7 19 18 7 10 1 11 3 4 7 2
Malvert 9 5 20 19 11 10 1 12 2 3 4 1
Weezenhof (school) 19 8 7 12 10 19 2 14 4 2 0 2
Weezenhof (Dageraad) 18 8 13 13 9 14 2 14 4 3 0 1
 
Dukenburg 2017 12 7 18 18 8 12 2 13 4 3 3 2
Dukenburg 2012 13 34 12 18 5 7 1 3 2 2 0 0
Nijmegen 2017 14 6 10 11 7 20 1 20 5 2 2 1
Nijmegen 2012 16 32 7 15 5 13 1 6 2 1 0 0
Nederland 2017 21 6 13 9 12 12 3 9 3 3 2 2
Nederland 2012 27 25 10 10 9 8 2 2 2 2 0 0

 

Stemmen% Tweede Kamerverkiezingen 2012 per stembureau

Stembureau VVD PvdA PVV CDA SP D66 Groen Links Christen Unie Partij voor de Dieren 50Plus
Tolhuis 15 36 9 6 19 7 4 1 2 2
Zwanenveld 12 30 16 4 20 8 3 2 2 3
Meijhorst 9 38 11 5 21 7 2 2 2 3
Lankforst 15 32 10 5 15 6 3 2 2 2
Aldenhof 14 38 14 3 19 4 2 1 2 2
Malvert 10 34 16 8 20 4 2 1 2 4
Weezenhof 21 29 5 7 12 13 5 2 2 2
 
Dukenburg 2012 13 34 12 5 18 7 3 1 2 2
Dukenburg 2010 10 27 18 9 16 7 9 2 2 0
Dukenburg 2006 8 27 5 18 29 2 5 0 0 0
Nijmegen 2012 16 32 7 5 15 13 6 1 2 1
Nijmegen 2010 10 27 18 9 16 7 9 3 2 0
Nederland 2012 27 25 10 9 10 8 2 3 2 2

 

Stemmen% Tweede Kamerverkiezingen 2010 per stembureau

Stembureau CDA PvdA SP VVD PVV Groen Links Christen Unie D66
Tolhuis 10 28 16 10 19 10 1 6
Zwanenveld 7 25 18 10 23 7 1 7
Meijhorst 9 32 18 7 17 10 2 5
Lankforst 8 26 19 11 17 9 1 8
Aldenhof 9 31 16 11 21 7 1 4
Malvert 10 28 17 8 22 7 2 5
Weezenhof 11 24 12 15 10 11 2 10
 
Dukenburg 2010 9 27 16 10 18 9 2 7
Dukenburg 2006 18 27 29 8 5 5 2 2
Dukenburg Gem.Raad 2010 9 21 17 9 0 12 2 9
Nijmegen 8 25 13 13 11 14 1 11
Nederland 14 20 10 20 16 7 3 7

 

UITSLAGEN GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Tenslotte nog een beeld van de gemeente raadverkiezingen van de laatste 10 jaar. Allereerst valt op dat de opkomst van Dukenburgse burgers bij de gemeenteraadverkiezingen gering is. Het aantal uitgebrachte stemmen in het wat stembureaus ligt tussen de 300 en 400. Alleen Weezenhof school trok ruim 1100 kiezers. Dit kan een wat vertekend beeld van de werkelijke Dukenburgse politieke opvattingen geven. Deze lage opkomst geldt voor bijna alle Dukenburgse stembureaus met uitzondering van de Weezenhof met een opkomstpercentage dat rond de 80% bij de laatste gemeenteraadsverkiezing lag. De totale opkomst bij dit ene bureau gelijk is aan de som van alle kiezers in drie andere stembureaus. Je vraagt je af waarom zo weinig belangstelling voor de politiek is in heel wat Dukenburgse wijken. Kan het mogelijk zijn dat veel kiezers zich niet meer in de grote stedelijke partijfracties herkennen? Daarvoor zijn ook andere aanwijzingen.

Globaal wijkt het spectrum van de gemeenteraad verkiezingen wat de grote partijen betreft niet veel af van die van de Tweede kamer verkiezingen. In tegenstelling tot andere steden hadden sommige partijen (Fortuyn, LPF) hier weinig kans om een kieslijst samen te stellen. Wel zijn er 3 kleine plaatselijk partijen die naast de grote partijen tot voor kort slechts een marginale kiezersgunst trokken. Een belangrijk punt bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 2014 was dat deze plaatselijke partijen meer belangstelling bij de Dukenburgse kiezers genoten waarbij in wijken zoals Zwaneveld, Meijhorst, Aldenhof (wijken met een lage opkomst) deze partijen boven het stadsgemiddelde scoorden. Bij deze verkiezing wonnen het CDA, de VVD, de stadspartij, Nijmegen gewoon en de Nijmeegse fractie in Dukenburg ongeveer allemaal een gelijk aantal zetels, zo rond 8%. Dus maar 2% minder dan de PvdA en Groen Links. Deze Nijmeegse partijen scoorden in Dukenburg dus beter dan in de binnenstad. Kan het zijn dat in ons stadsdelen dit een teken is van weerstand tegen het gebruikelijke politieke bestel zoals we eerder suggereerden. Wanneer deze trend zich volgende zou doorzetten dan kan het politieke landschap van Dukenburg wel eens wat anders gaan uitzien.

Stemmen% Gemeenteraadsverkiezingen 2014 per stembureau

Stembureau Groen Links PvdA D66 SP VVD CDA VSP Gewoon Nijmegen Nijmeegse Fractie
Tolhuis 11 7 12 26 8 7 7 8 7
Zwanenveld 9 9 11 33 8 5 7 11 5
Meijhorst 9 15 9 31 5 5 11 7 8
Lankforst 10 12 11 34 8 5 6 6 6
Aldenhof 8 11 8 27 7 8 10 12 7
Malvert 9 12 7 29 4 10 10 9 7
Weezenhof 12 11 15 21 15 7 7 5 5
 
Dukenburg 10 11 10 28 8 7 8 8 6
Nijmegen 18 11 18 19 11 5 4 5 5

 

Stemmen% Gemeenteraadsverkiezingen 2010 per stembureau

Stembureau PvdA SP Groen Links CDA VVD D66 VSP Stadspartij Nijmegen NU Gewoon Nijmegen Rest
Tolhuis 22 17 17 9 10 8 5 5 6 4
Zwanenveld 18 22 11 7 9 10 8 6 9 4
Meijhorst 26 18 12 8 5 8 10 5 6 5
Lankforst 19 17 11 9 10 10 9 3 5 6
Aldenhof 23 16 12 8 11 7 9 5 8 5
Malvert 25 14 9 13 7 6 12 4 6 4
Weezenhof 16 13 16 10 13 14 9 3 4 4
 
Dukenburg 21 17 12 9 9 9 9 4 6 4
Nijmegen 18 12 19 8 10 15 5 4 5 4

 

Verkiezingsuitslagen Dukenburgse wijken voor 2010

2006 CDA PVDA VVD SP GRL D66 CU DIER WILB
Tolhuis 18 27 9 30 7 1 2 2 5
Zwanenveld/Lankforst 16 27 8 32 5 2 2 2 6
Meijhorst 15 33 7 30 5 2 2 2 4
Aldenhof 17 25 7 32 4 2 2 1 6
Malvert 20 33 5 27 3 1 2 3 6
Weezenhof 22 24 12 21 8 4 2 2 4
Dukenburg 18 27 8 29 5 2 2 2 5
2003 CDA LPF VVD PVDA GRL SP D66
Meijhorst 20 5 8 38 9 15 3
Malvert 26 8 8 39 5 10 2
Lankforst 24 4 11 33 9 13 5
Aldenhof 23 7 11 36 7 12 5
Weezenhof 19 7 13w 34 6 13 6
Zwanenveld 18 5 11 38 7 15 4
Tolhuis 19 5 12 36 9 14 1
Dukenburg 21 6 11 35 7 13 4

 

2002 [PvdA VVD CDA D66 GRL SP CU LPF
Zwanenveld/Lankforst 19 10 19 6 9 11 1 20
Tolhuis 21 10 18 6 10 13 1 16
Meijhorst 22 8 21 4 13 13 1 16
Aldenhof 19 9 19 5 16 10 1 21
Malvert 21 7 25 2 12 11 1 22
Weezenhof 17 13 24 8 11 11 1 13
Dukenburg 19 10 21 6 11 11 1 18

 

1998 CDA PVDA VVD GRL SP D66
Tolhuis 12 36 18 13 8 11
Zwanenveld/Lankforst 13 25 19 11 10 9
Meijhorst 13 41 16 11 7 9
Aldenhof 13 38 18 10 8 8
Malvert 18 43 15 7 8 6
Weezenhof 14 28 24 10 4 16
Dukenburg 14 37 18 10 8 10

 

1994 CDA PVDA VVD GRL SP D66
Tolhuis 16 28 15 6 4 23
Zwanenveld/Lankforst 15 19 13 5 6 20
Meijhorst 18 31 12 18 7 19
Aldenhof 16 27 14 3 7 18
Malvert 21 32 10 4 4 19
Weezenhof 14 28 20 15 2 27
Dukenburg 18 29 14 5 5 28

 

1989 [PvdA VVD CDA D66 GRL SP CU JanM
Zwanenveld =
Tolhuis 1080 = 8%
Meijhorst =
Aldenhof 800 =
Malvert -=
Weezenhof 383 = 370 186
Lankforst =

Aanvulling 1989 verkiezing: Janmaat totaal ongeveer 100 stemmen in Dukenburg; D66 neemt voor een deel de positie van de VVD in; CDA scoort lage maar stabiele aantallen. SP neemt gestaag toe. PvdA verliesst tenkoste van de SP en GrL (zie Tolhuis). D66 is sterk in de Weezenhof maar ook in Lankforst

Aantal stemmen:

1985 CDA PVDA VVD SP D66
Tolhuis 658 1083 327 29 138
Lankforst 328 334 163 8 66
Meijhorst 591  486 143 13 115
Aldenhof 523 973 238 12 138
Malvert 805 943 92 11 154
Weezenhof 928 9r42 546 18 269
Zwanenveld 772 1845 365 51 164

 

 

 

 

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met uw bezoek op deze website zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Wij gebruiken cookies voor het kunnen tonen van sommige content en om de bezoekersstatistieken bij te houden.

Sluiten