DUKENBURG SOCIAAL

In Dukenburg zijn (en waren) veel organisaties actief in het sociaal domein. Hieronder laten wij een aantal volgen:

DIVA

DIVA staat, stond eigenlijk, voor Dukenburgs Initiatief Vrouwen Activiteiten.

Het is ontstaan als huiskamerproject in de Weezenhof in maart 1978, gevolgd door de officiële registratie door de Kamer van Koophandel op 29 augustus 1983. Jarenlang zetelde het bestuur van DIVA vervolgens in Wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst; de gemeente verstrekte al die jaren subsidie. Maar tijden veranderden snel, de maatschappij doet in volle vaart mee. Veel, eens actuele zaken gingen voorbij of er deden zich nieuwe ontwikkelingen voor. Dit alles heeft DIVA duidelijk aan den lijve ondervonden.

De aanleiding om DIVA op te heffen en de lopende zaken af te wikkelen, was een mix van omstandigheden. Allereerst was er hoe dan ook geen opvolging te vinden voor het bestuur, bovendien werd de subsidiekraan aangedraaid. Vervolgens werden er in de naaste omgeving volop vrijwel gelijke cursussen gegeven voor minder geld. En dan is de doelgroep waarvoor DIVA werd opgericht ‘achterhaald’, passé. Ook daar bestond geen opvolging. Onder de noemer educatie & emancipatie konden jaren geleden Dukenburgse vrouwen die geen volledige opleiding hadden genoten, bij DIVA aankloppen voor het (verder) leren van de Engelse, Franse of Nederlandse taal. Zo kwamen zij, voor een belangrijk deel ook voor de gezelligheid, achter de geraniums vandaan. De jonge vrouwen van nu, werkend, met partner en/ of kinderen, zijn doorgaans beter opgeleid. Zij vinden hun weg naar vriendschappen of gezelschap, of meer en andere kennis van bepaalde zaken, via de sociale media. De tijdgeest heeft de behoeften finaal veranderd. Van alle tijden. Natuurlijk zijn er (hobby)cursussen die van alle tijden zijn. Zoals Tekenen en Schilderen, Dans je Fit, algemene kunstgeschiedenis en yoga. Net als de cursus Indonesisch gaan hiermee reeds gevormde groepen wel verder in het nieuwe seizoen. Echter niet meer onder de vlag van DIVA. Twee van de drie dames van het bestuur vinden het jammer dat DIVA per 1 juli 2012 niet meer bestond. De derde ziet ineens een zee van vrije tijd aankomen en dat is beslist aanlokkelijk. Wel zeggen ze alle drie ander vrijwilligerswerk op te pakken als er een beroep op hen gedaan wordt. De drie dames wonen in Dukenburg en roemen hier het groen en de ruimte. Ze voelen zich veilig in hun woonomgeving, maar kunnen zich wel voorstellen dat er Dukenburgse vrouwen zijn die niet graag in de avonduren de deur uitgaan voor een cursus of hun hobby. Ook dit heeft meegespeeld in de schaarste aan nieuwe aanmeldingen van cursisten.

Archief

De belangrijkste administratie en documentatie van bijna dertig jaar DIVA wordt opgenomen in het gemeentearchief. Het vormt immers een stukje Dukenburgse geschiedenis! Met enige weemoed halen Else Marie, Mariette en Lies met de bekende blauwe folder in de hand herinneringen op aan de jaren die achter hen liggen. Mede dankzij inbreng van bijvoorbeeld nieuwe bewoners, kwam er ook geregeld een nieuw cursusaanbod. Bij scholen en opleidingsinstituten, zelfs bij de universiteit, werd getracht (student)docenten te werven om via DIVA werkervaring op te doen. Deze jongeren kregen een vergoeding in de vorm van studiepunten. Zo passeerden in de loop der jaren Nederlandse literatuur, Geschiedenis van Nijmegen – overigens gegeven door de stadsarcheoloog – De vijf belangrijkste godsdiensten, New Age en ook Italiaans en computercursussen. De namen van docenten, die soms wel tien jaar aan een stuk voor DIVA aan de slag waren, zullen niet snel door Else Marie, Mariette en Lies vergeten worden. Ze maken deel uit van hun dierbare herinneringen.

SOLID

Stichting Opbouw Lindenholt Dukenburg

Samen met U… Voor een dijk van een wijk.

Solid werd opgezet in 1992 om de sociale vernieuwing uit te voeren . Hiervoor had SOLID een convenant met de Gemeente Nijmegen afgesloten. SOLID wilde het ‘” WIJ -GEVOEL ”” in het stadsdeel Dukenburg Lindenholt opbouwen  en in stand houden. In dit deel van Nijmegen woont een groot deel van de totale Nijmeegse bevolking.

SOLID bestond uit een bestuur van vrijwilligers en een team van medewerkers.

Bewonersorganisatie

SOLID was een organisatie van bewoners uit stadsdeel Dukenburg en Lindenholt in Nijmegen ( Nederland ). Door samenwerking met elkaar wilden zij de leefbaarheid in de wijk helpen bevorderen. Stedelijk had SOLID een samenwerkingsverband met  bewonersorganisaties in andere stadsdelen van Nijmegen.Landelijk met de L.S.A.(Landelijk Samenwerkingsverband Aandachtsgebieden),

Activiteiten

Z-team SOLID

Om de leefbaarheid in de wijken te helpen bevorderen kende SOLID vaste projecten , zoals de WIJK SERVICE DIENST ( WSD ) , ZWERFVUILTEAMS , STADSDEELGIDS , deelname aan de jaarmarkt DUKENBURG PRESENT  en het  INITIATIEVENFONDS

 

 

 

 

Ouderenmiddag

 

 

SOLID kende daarnaast verschillende andere activiteiten , zoals onder meer de medewerking aan KINDERBOERDERIJ LINDENHOLT , KONINGINNEDAG LINDENHOLT ,OPEN WIJK SCHOOL , het MAALTIJDENPROJECT , OUDEREN -projecten en andere vormen van ondersteuning van bewoners.

 

 

StAAD

StAAD staat voor Stichting Anders Actieven Dukenburg en komt voort uit een werklozenproject in 1982, gestart vanuit de Gemeente.
De Stichting heeft ten doel, zo valt te lezen in de Statuten van 1982 in artikel 2: “de behartiging van de belangen van de Dukenburgse niet-werkenden in het algemeen; het organiseren van vormende activiteiten in de meest ruime zin”.

Begin jaren tachtig waren er veel mensen werkloos, zeker in de sektor onderwijs, als gevolg van de Beleidsmaatregel ‘Bestek 81’ van het kabinet van Agt.
Deze mensen konden als cursusleider ‘om niet’ en een paar koffiebonnen het eerste cursusaanbod maken, de lessen geven en het materiaal doorontwikkelen.

koffiebonIn de beginjaren werden alle cursussen gratis gegeven. De cursisten betaalden dus geen cursusgeld, zoals nu. Veel cursisten, die niets hoefden te betalen, kwamen te hooi en te gras naar de bijeenkomsten, dit tot ongenoegen van de cursusleiders. Daarom werd er later een cursusgeld van drie gulden gevraagd.
Het gedoe met de koffiebonnen was voor iedereen erg omslachtig en dus werd er voortaan een vaste onkostenvergoeding gegeven, waarmee je o.a. een kop koffie kon betalen en eventuele kosten voor vervoer en lesmaterialen.

Bij de oprichting zag je veel jongere mensen, dit in contrast met de dag van vandaag, waarbij enthousiaste senioren de cursussen ‘draaien’.
Een van de oprichters is de heer K. Crebolder, die nog steeds in de Meijhorst woont. De huidige voorzitter is Nicole Goedee-Arntz.

Ook heeft de StAAD nu een StAAD-Special met themamiddagen, zoals ‘de veranderde Zorg’ of ‘een voetreis naar Santiago de Compostela’, die op een interessante wijze worden aangeboden. De grote zaal zit dan goed vol.

Staad 30 jaarBij het dertig jarig bestaan werd de gezellige feestavond opgeluisterd door het Nimweegs Soap Theater. Er waren vele genodigden aanwezig.Bekend is ook het StAAD-koor, opgericht door Gerard en Ineke Derksen-van Raaij. In de loop van de jaren is het koor uitgegroeid tot een volwassen koor met een eigen afwisselend repertoire en telt zo’n 40 leden.

Iemand die zeker vermeld moet worden, als een drijvende kracht achter StAAD en ook Dukenburg Presenteert, is Thea Wittenaar. Zij zette zich belangeloos in vanaf 1 september 1985 tot haar overlijden eind 2009. Enkele dagen voor de inschrijfdag van 2009. StAAD en Dukenburg in last! Voor haar vele verdiensten voor Dukenburg kreeg ze de Waalbrugspeld. Ook Diny Kropman mag genoemd worden, al vanaf 1991 was zij de vaste gastvrouw bij feestmiddagen van de StAAD.

Elke 5 jaar word je als vrijwilliger bij StAAD in het zonnetje gezet.

Dat de StAAD, midden in de Dukenburgse samenleving staat, blijkt uit de vele relaties die door de jaren heen zijn opgebouwd.
In het huidige logo staat ‘leerzaam’, ‘gezellig’ ‘Dukenburg’. Een treffend beeld van wat StAAD waar maakt.

 

 

Door de site te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies' om u de beste surfervaring te geven. Als u doorgaat met uw bezoek op deze website zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen. Wij gebruiken cookies voor het kunnen tonen van sommige content en om de bezoekersstatistieken bij te houden.

Sluiten