Wooncentrum “De Meiberg”

MeibergHet wooncentrum “de Meiberg”, gebouwd in 1970, bestaat uit 161 woningen voor ouderen. In 2014 is het complex gerenoveerd en zijn de gevels vernieuwd.De woningen hebben één, twee of drie slaapkamers met tuin of balkon. De gebouwen hebben meerdere liften. In de centrale recreatieruimte worden dagelijks activiteiten georganiseerd. Voor de bewoners is 24-uurs alarmopvolging geregeld via een verzorgings/verpleeghuis. In geval van calamiteiten wordt professionele hulp en nazorg geboden. Voor zorgcoördinatie en bemiddeling is er een apart spreekuur. De gebouwen hebben een complexbeheerder.

Bron: Woongenoot