Wijkcentrum “De Turf”

De Turf Malvert 80e jarenIn 1980 wordt wijkcentrum Dukenburg in Meijhorst geopend. Daardoor komt het wijkcentrum in de Malvert beschikbaar voor het VAD (Vakanatie Activiteiten Dukenburg). Dit wijkcentrum, donker als turf, is toen herdoopt in “DE TURF” en met een tentoonstelling en demonstraties van activiteiten plechtig geopend.

In 1983 verhuist Dukendam van Aldenhof naar De Turf in Malvert.

Deze eerste “De Turf” heeft uitstekend gefunctioneerd als “thuishonk” van het VAD, totdat het in oktober 1998 door brand is verwoest. Op 8 oktober 1999 is de herbouwde Turf geopend. In onderstaande drie films de brand, de sloop en wederopbouw, en de heropening.