Ontmoetingskerk

Van de negen  geplande kerkgebouwen in Dukenburg bleef er uiteindelijk één kerkgebouw over; de oecumenische Ontmoetingkerk in de wijk Meijhorst.

De heer Ahrends uit Oosterbeek was de architect, een man, die als niet-christen uitgesproken ideeën had. Het moest een heel open gebouw zijn. De kerkstoelen moesten zo opgesteld worden, dat de bezoekers langs het altaar naar buiten keken, want de kerk moest een open blik op de wereld houden. Aanvankelijk werd de kerk opgeleverd zonder klokkenstoel. Deze werd pas in 1984 toegevoegd.Nijmegen_Dukenburg,_Meijhorst,_kerk_met_klokkenstoel 1985 misschien

Het eigendomsrecht voor het gebruik van de kerk viel toe aan drie kerken; katholiek, hervormd en gereformeerd.

Jac Bakkers en Wim van Kessel werden pastores van de H.H. Johannes en Jacobus parochie.
Ds. Wim van der Waal , een hervormde dominee die de oecumene een warm hart  toe droeg, gaf leiding aan de protestante gemeente:  Samen-op-Weg.

Na de pionierstijd in de noodkerk “De boerderij”, werd de Ontmoetingskerk officieel  geopend in januari 1972.

Pastor Theo van Grunsven werd in 1970 toegevoegd aan het pastoraal team en werkte van 1970 tot 2004 samen met de dominees Wim van der Wal en Rein van der Woude.

De oecumene komt steeds meer van de grond en er ontstaat een zeer levendige geloofsgemeenschap met een keur aan vrijwilligers.

In april 2001 doen Johan Dorst als dominee en Jeanne Rens als eerste vrouwelijke pastor hun intrede in het team.