Kleuterschool de Ukkenburcht

De openbare kleuterschool de Ukkenburcht opent op 1 augustus 1970 haar deuren in de wijk Meijhorst. De school is gehuisvest in het gebouw van de openbare lagere school Willem Barentsz, Naast deze school wordt op dat moment gewerkt aan de nieuwbouw van de kleuterschool. In 1971 is het gebouw gereed en verhuist de school naar haar eigen gebouw. In 1985 (wet op het basisonderwijs) gaat de school samen met de lagere school Willem Barentsz. De naam wordt openbare basisschool het Kompas.

Hoofd kleuterleidster

Mevrouw M.C.F. van Hoof – Kerkhofs  1970 – 1972
Mejuffrouw W. van Dijk  1972 –

 

Bestuur

 Nijmeegse School Vereniging   1970 – 1985