Lagere school J.F. Kennedy

Het is de bedoeling van het schoolbestuur de eerste lagere school in Dukenburg eind 1967 te openen. De planning wordt echter niet gehaald. Op 15 februari 1968 start de Rooms Katholieke lagere school J.F. Kennedy, de eerste lagere school in het nieuwe stadsdeel.

In 1979 besluit het katholieke schoolbestuur Hatert-Dukenburg beide katholieke scholen in de Aldenhof met elkaar te laten fuseren. De Dag Hammarsjkold, de laatst geopende, fuseert met de J.F Kennedy. De eerstgenoemde wordt met ingang van 01-08-1979 gesloten. De naam van de school blijft J.F. Kennedy.

In 1985 (wet op het basisonderwijs) gaat de school samen met kleuterschool het Rakkertje. De naam van de basisschool wordt de Aldenhove.

Hoofd lagere school

De heer A.Th. Weijers  1968 –

 

Bestuur

Stichting Hatert-Dukenburg  1968 – 1985