Gelderse Leergangen

F61624 1983 Gelderse leergangen 2Begin jaren ’70 groeit de Nieuwe Lerarenopleiding in Nijmegen snel. De school is op dat moment op meerdere locaties in Nijmegen-West gehuisvest. De school wil nieuwbouw voor de gehele opleiding realiseren. Na bestudering van een aantal mogelijkheden kiest de school voor een locatie in Dukenburg. De gemeente Nijmegen stelt een terrein in het Tolhuis beschikbaar. Op de grond rust nog de bestemming wonen, maar de gemeente Nijmegen heeft aangegeven mee te willen werken aan een wijziging van het bestemmingsplan.

De bestemming is eind jaren ’70 gewijzigd en de school kan de bouwplannen verder ontwikkelen. Vanuit de buurt komen protesten. Een ontsluiting via de wijk Tolhuis is niet aanvaardbaar. De buurt vreest een enorme verkeersoverlast. Na overleg met alle betrokken neemt de gemeente Nijmegen het besluit de opleiding te ontsluiten via de van Schuylenburchweg. De plannen kunnen nu worden voortgezet. In 1979 is de nieuwbouw gereed. Vanaf januari 1980 starten een aantal opleidingen. In de loop van het schooljaar volgt de rest van de opleidingen. Op 20 mei 1980 worden de Gelderse Leergangen geopend.In de de daarop volgende jaren vindt schaalvergroting in het HBO plaats. De Gelderse Leergangen gaan op in Hogeschool Interstudie. De ontwikkelingen gaan verder en de HBO-opleiding wordt opgenomen in de Hogeschool Gelderland en tot slot de Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In Dukenburg blijft de opleiding vooral bekend als de Gelderse Leergangen.

De komst van de opleiding heeft niet tot de komst van studenten of studentenhuisvesting in Dukenburg geleid. De meeste studenten wonen thuis en gaan iedere dag van het station Dukenburg naar de opleiding en aan het eind van de middag weer terug. Degenen die op kamers wonen, wonen in het centrum. Een zeer klein aantal studenten woont in Dukenburg. Clemens Corneilje, commissaris van de koning in Gelderland, is een van de studenten die biologie en wiskunde heeft gestudeerd aan de Gelderse leergangen.

In 2004 neemt de Hogeschool Arnhem Nijmegen het besluit de school te verplaatsen naar de campus Heijendaal. Het gebouw wordt verkocht aan een projectontwikkelaar. In het gebouw zitten vanaf dat moment kunstenaars als anti-kraak. Voor de locatie zijn hoogbouwplannen ontwikkeld maar deze zijn niet verder gekomen als de planfase. In 2016 waren er nog steeds geen concrete plannen voor de toekomstige bestemming aanwezig, maar in 2017 verandert deze situatie als de KlokGroep eigenaar wordt van het terrein en het gebouw. Het plan is om op het terrein, na sloop van het voormalige schoolgebouw, onder  de naam ‘ Hof van Nijmegen’ 150 woningen te realiseren.

Inmiddels is het gebouw volledig gesloopt en getransformeerd naar een enorme berg puin die op de vergruizer ligt te wachten.