1e schooldag als directeur

De eerste schooldag, ik zal het niet snel vergeten. Er was nog geen meubilair. Alle materialen stonden op de grond. Er zaten ongeveer twintig kinderen in mijn groep. De meeste kinderen hadden nog nooit Montessori onderwijs genoten. Dat waren nog eens tijden. Ik stond de hele week voor de groep. Taakrealisatie bestond niet en alles werd gemaakt op de typemachine, waarna het gestencild werd. ’s Avonds deed ik mijn administratie. Het bestuur plande elke week, som drie keer, een vergadering. Dan zat je met het voltallige bestuur en het gehele team bij een van de bestuursleden thuis. Het was wel gezellig, maar de volgende dag stond je weer voor de klas. Onze school was eigenlijk al een basisschool. Teamvergaderingen werden samen met de kleuterschool gedaan en we zaten in hetzelfde gebouw.

Het gebouw vond ik erg gezellig. Het was een semipermanent gebouw met veel vloerbedekking. De gangen klonken hol omdat we een houten vloer hadden boven een kruipruimte. Je moest dus heel zachtjes lopen. Ik droeg klompen !!)

Noud Rutten †2006
Jubileumboekje 25 jaar Montessori school; 1980 – 2005

Voor alle overige herinneringen klik HIER