C1000 en Nico de Boer

In 1984 neemt Nico de Boer de supermarkt in Meijhorst over en deze gaat verder onder de naam ‘C1000’. Nico zegt over die tijd: “ik ben in augustus in de Meijhorst begonnen en kwam in een wijk terecht waar veel problemen waren op het gebied van jongeren beleid en toewijzing van huisvesting”.In het jaar 1987 hebben we toen al met de deelnemers van het centrum een wijkplatform opgericht. Ik denk aan organisaties als het Wijkcentrum, het zwembad, de Ontmoetingskerk, het winkelcentrum, de Gemeente, de politie, de woningbouwstichtingen en de welzijnswerkers.
Toen werd al duidelijk dat naar de toekomst, voor iedere wijk een buurtcentrum, niet haalbaar zou zijn. Wat ook zichtbaar wordt, is dat de speciaalzaken steeds meer gaan verdwijnen. Het wordt steeds moeilijker om als zelfstandig ondernemer succesvol te zijn, te meer daar ook klantentrouw steeds verder afneemt.
We krijgen in Dukenburg steeds meer te maken met zaken als vergrijzing, versocialisering van de bevolking en de assortiment uitbreiding van de supermarkten.

“In het jaar 1998 hebben we al met de buurtwinkelcentra bij elkaar gezeten om te gaan fuseren”, zegt Nico en dit gebeurt op initiatief van de Gemeente in de persoon van wethouder Ronald Migo.

‘Hart van Dukenburg’ wordt dan al met verve gepromoot door de voortvarende wethouder Paul Depla. Hij is de drijvende kracht achter dit plan.
In 2004 had de raad al moeten besluiten dat de Malvert en de Meijhorst in een nieuw winkelcentrum op zouden gaan. Dit om het winkelbestand meer in evenwicht te brengen.

We zijn nu, anno 2016 en ruim 11 jaar verder, met betrekking tot het nieuwe winkelcentrum in de Meijhorst, pas in de voorbereidingsfase.
Winkelcentrum Malvert blijft als winkelcentrum voortbestaan, maar lijkt een moeizame tijd tegemoet te gaan. Ook het winkelcentrum Weezenhof verkeert nog in de fase van planontwikkeling.

Jacqueline Veltmeijer
februari 2016

Voor alle overige herinneringen klik HIER