Eerste voorzitter StAAD

Dhr Crebolder, 1ste voorzitter StAAD

Unitas

Unitas Gerard Noodstraat

Als men in de tachtiger jaren werkloos raakte, moest men voor sociale voorlichting en andere belangrijke informatie naar het werkelozencentrum Unitas, toentertijd gevestigd in de Gerard Noodstraat.

De afstand vanuit Dukenburg vormde voor sommigen een probleem. En men vroeg zich dan ook terecht af, of er in Dukenburg ook zoiets kon komen. Na een aantal overleggen met de gemeente, kreeg men een ruimte in het wijkcentrum toegewezen. Geweldig!

Karel Crebolder deed al de lay-out voor de werklozenkrant van Unitas en zat daardoor ook in de groep mensen, die de oprichting van StAAD behartigden.

Bij de start was het met name een ontmoetingsruimte voor baanlozen. In die begintijd kwamen er twee studentes van de Han stage lopen. En deze dames leerden aan “de eerste cursisten” de primaire kleuren, waarmee je verder alle andere kleuren kon maken. “Zo daar heb je wat aan”, aldus Karel in die tijd.
Trouwens Karel schildert nog steeds.

Hij kwam vervolgens ook bij een fotoclub, en maakt nog steeds zulke mooie foto’s dat hij af en toe exposeert. Op dit moment is er een expositie in Arnhem, bij de christengemeenschap, onder de titel “realistisch abstract”.

Bij de oprichting van StAAD waren ook de heer J. M. M. Kleijkers en de heer A.H. M. Rieter mede ondertekenaars van de statuten.

Karel herinnert zich nog dat Kees van Boeschoten sportles gaf en wel volleybal. En de biljart lessen werden door de heer van de Mast gegeven.

Bij de oprichting was de heer Crebolder de eerste voorzitter. Dit was hij gedurende twee jaar. Na hem nam de heer Van Cleef dit over. Maar na de vele wisselingen is Karel definitief afgehaakt.

StAAD betekent:  Stichting Anders Actieven Dukenburg en niet meer weg te denken uit Dukenburg.

Dat deze bijzondere Stichting zich door de jaren heen wel bewezen heeft, blijkt eens te meer uit het grote aantal cursussen heden ten dage.

Gitta Dekker
April 2016

Voor alle overige herinneringen klik HIER