Een leven in Meijhorst

In de flat ‘Schuilenburg’ 1 in Meijhorst is de heer Bakker de langst wonende. Hij is daar ingekomen toen deze flat werd opgeleverd. Omdat hij alleen was, kreeg hij een één-slaapkamer woning. Daar hij nog altijd alleenstaand is, woont hij daar, na al die jaren, nog steeds. Hij kwam hier naar Nijmegen uit Tilburg, waar hij in de schoenindustrie als verkoper was opgeleid. Daarna werd hij sous chef bij Forma Natura, een speciaal zaak voor moeilijke voeten. Daar was ook behoefte aan een pedicure en Nico volgde de opleiding.

In het begin van de bouw van Meijhorst, vertelt hij, was het parkeerterrein nog aan de voorkant en opzij van de flat. En in de flat was het een puinhoop. Allerlei bewoners begonnen er een handeltje. En het laat zich raden wat dit was. Drugs en sex door dames die in advertenties hun diensten aanboden. Daar er in het huurcontract staat dat je er geen handel mag drijven, kon aan die mensen de huur worden opgezegd. Daarna zijn de flats nog een poos alleen voor 55 plussers beschikbaar geweest en nieuwe bewoners werden gescreend.

Nico is op den duur full time pedicure geworden. Eerst heeft hij nog even een salon in de Kastanjelaan gehad, maar als snel bleek het beter als hij bij de mensen thuis kwam. En dat doet hij nog steeds.

In het Platform Meijhorst is hij nog penningmeester geweest. En wel tot vorig jaar en werd hij er voor bedankt. Met bloemen en een VVV-bon. Thans heeft hij nog zitting in de bewonerscommissie.

Je mag Nico echt wel sociaal noemen.
Hij heeft al tweemaal een alleen wonende flatbewoner tot het einde toe bij gestaan.

Opgetekend door
Gitta Dekker, maart 2016

Voor alle overige herinneringen klik HIER