Groei en bloei Nutsschool

Na een grote verbouwing in 1992 ging de Nutsschool Lankforst ook nog fuseren met basisschool Samenspel uit de Weezenhof. Het gebouw was meteen weer te klein.

Ik werd benoemd als directeur van deze school met de opdracht om van beide teams een hecht nieuw team te maken. In korte tijd werd er veel werk verzet. Met tal van integratie-activiteiten als vossenjacht in de wijk, een grootse fancy fair, een sport- en  speldag, een  heuse pyama-party met ontbijt en een fantastisch openingsfeest, leerden leerkrachten en leerlingen elkaar beter  kennen . Met inbreng  vanuit beide teams  is  er een mooi onderwijsconcept neergezet .

Er ontstond een enthousiast hardwerkend team en de school werd een plek waar leerkrachten, leerlingen en ouders zich thuis voelden. Het was  voor mij een voorrecht om leiding te geven aan zo’n gemotiveerd en creatief team. De Nutsschool Lankforst groeide en bloeide. Het leerlingenaantal steeg tot boven de 400 ( met een maximum van 415 leerlingen). Daarom werd de school  uitgebreid met  vier lokalen waardoor het kleutergebouw verbonden werd met het hoofdgebouw . Tevens werd een semi-permanent gebouw op de speelplaats neergezet. En die ruimte  hadden we weer hard nodig om alle leerlingen een plaats te geven.

Wim Bisschop
Oud directeur van Nutsschool Lankforst
Januari 2016

Voor alle overige herinneringen klik HIER

Deze herinnering hoort bij: