Eerste vrouwelijke pastor

 De eerste vrouwelijke teamleider van de Ontmoetingskerk.

Op 22 maart 2007 wordt Joska, van dondersteen tot teamleider, toegesproken door het parochiebestuur.

“Ongelofelijk, dat zo’n jonge, moderne vrouw in de kerk wil werken…”
We waren wat blij toen Joska in het najaar van 1994 het pastoraal team kwam versterken!

22 maart 2007 Joska foto

Joska bij haar 12 1/2 jarig jubileum

Vol enthousiasme en met veel creativiteit ging ze aan de slag.
Ze kwam met allerlei impulsen en ideeën.
De Sint Maartensviering was een poging om meer contact met de scholen te krijgen. Met de vormelingen ging ze naar Den Bosch, naar de Power-of-Fire, waar ze een prijs wonnen met een foto van alle vormelingen rond de paaskaars. Samen met haar man, dominee Berend Veldhorst, begon ze het jaarlijkse theaterweekend voor jongeren. Op een Witte Donderdag riep ze allen in de kerk naar voren om rond de doopvont een foto te maken van de familie van Johannes en Jacobus. Ze leek wel een zusje van deze twee donderstenen!

De advent- en kersttijd kreeg niet alleen voor Joska en Berend zelf, maar ook voor veel parochianen een extra dimensie toen Joska zwanger op het altaar stond. Na Jelle kwam ook Thijs het pastorale gezin en onze parochie versterken.

Van Theo van Grunsven had ze ‘mooi’ afgekeken hoe je leiding kunt geven aan een parochiegemeenschap en ze was ambitieus genoeg om het stokje van hem over te nemen. Zo werd zij de eerste vrouwelijke teamleider van ons bisdom.

Even later won de Ontmoetingskerk de vrijwilligersprijs van Nijmegen.

Bij haar installatie sprak zij een belofte uit:

“Ik beloof, samen met mijn medepastors en in verbondenheid met het bisdom, mij daadwerkelijk te zullen inzetten voor het uitdragen van het Evangelie en voor het levend houden van de geloofsgemeenschap in Dukenburg.

Zo wil ik het geluk en het welzijn van de mensen dienen. Met de steun van u allen en in het vertrouwen dat God mij draagt, durf ik dat aan.”

Die inzet en dat vertrouwen hebben we ervaren de afgelopen jaren!

We vieren Joska’s 12½ jarig jubileum in het weekend van 9 en10 juni 2007.

U bent van harte uitgenodigd voor de Jubelmeeviering.

Het parochiebestuur 1997