Hatertse Brug

De bruggen van Dukenburg

Oude HatertsebrugDe Hatertse Brug is in 1966 de enige brug die Dukenburg met Hatert en de rest van Nijmegen verbindt. Deze brug, gebouwd in 1946, heeft te weinig capaciteit en is te smal om het verkeer uit Dukenburg te kunnen verwerken. Een nieuwe brug, in het verlengde van de Hatertseweg, is dan ook al in de plannen opgenomen. Het is een ingrijpend plan voor het oude Hatert.  Het tracé van de nieuwe weg loopt namelijk dwars door de parochiekerk Antonius Abt. De kerk moet gesloopt worden voor de nieuwe brug. Een nieuwe kerk aan de Hogendorpstraat wordt gebouwd. Als deze gereed is wordt in 1968 begonnen met de sloop van de oude kerk. Nu kan worden gestart met de aanleg van de op- en afritten. Het verlengde van de Hatertseweg gaat van Boetbergweg heten.

antonius-abtkerk-hatert

Opblazen-toren-Antonius Abt Hatert

Begin jaren ’70 dreigen de plannen voor een nieuwe Hatertse brug niet door te gaan. De kosten van de nieuwe brug zijn te hoog. De gemeente besluit daarom te starten met de voorbereiding van een nieuwe brug in het verlengde van de Nieuwe Dukenburgseweg. Deze weg sluit aan op het nog te bouwen Winkelsteeghcircuit. Op 29 juni 1972 is de Dukenburgse brug door wethouder mr. H.W.M. Bergamin geopend. In de tussentijd is ook het licht op groen gezet voor de nieuwe Hatertse brug.  Op vrijdag 23 februari 1973 is de brug voor het verkeer vrijgegeven en op  10 maart wordt de brug officieel door burgemeester Th. M. J. de Graaf geopend.Een jaar later wordt de nieuwe Graafsebrug geopend. Dukenburg is nu met drie bruggen verbonden met de rest van Nijmegen. In 2007 worden de bruggen verhoogd, opgevijzeld, om grotere schepen toegang te kunnen geven.

 

Opening Hatertse brug

Op 10 maart 1973 wordt de Hatertse Brug om 11.00 uur geopend door burgemeester Th. M. J.  de Graaf.

Opening-nieuwe-Hatertse Brug

Foto Melle van der Velde

Een pril voorjaarszonnetje was mede oorzaak dat er veel belangstelling was voor de opening van de nieuwe brug die door burgemeester de Graaf werd verricht. Van de kant van Dukenburg, zowel als van Hatert trok men met vliegende vaandels en slaande trom op naar de brug. Voor de brug werd halt gehouden: het wachten was op de auto waarmee de burgemeester zou arriveren. Als spoedig kwam de auto, waarin de eerste burger was gezeten.

Burgemeester de Graaf begon met te zeggen, dat hij graag persoonlijk de opening had willen verrichten en dat hij daar niet eerder toe in de gelegenheid was. Vandaar het wat late tijdstip van de feestelijkheden. Hij was van mening dat het klaarkomen van de brug een belangrijke stap was in de ontsluiting van de stadswijk Dukenburg. ¨Ik herinnering me nog de tijd dat Dukenburg een polder was. Enige jaren geleden heb ik daar de eerste supermarkt geopend¨ aldus de burgemeester. ¨Misschien zijn er velen die zullen zeggen, dit had een paar jaar eerder moeten gebeuren. Het is echter niet de gemeente die het hier voor het zeggen heeft, maar deze werkzaamheden vallen onder Rijkswaterstaat¨. Hij bedankte alle medewerkers van de aannemersmaatschappij die hadden meegewerkt aan het tot stand komen van de Hatertse brug.

Hatertsebrug 1973Vervolgens ging hij over tot een symbolische handeling n.l. het verbinden van de wijken Hatert en Dukenburg. Dit deed hij door de D van Dukenburg, gedragen door enkele jeugdige inwoners met een strik te verbinden met de H van Hatert, die door enkele bejaarden van deze wijk werd aangedragen.

Daarna vond er een vreedzame verbroedering op de brug plaats van de diverse drumbands en muziekkorpsen uit beide wijken. Vooraf gegaan door de drumband de Jonkers begaf het officiële gezelschap zich naar de Doekenborg waar een kop koffie werd aangeboden.

De voorzitter van het wijkopbouworgaan de heer Damen sprak hier zijn gelukwensen uit namens het wijkopbouworgaan dat officieus de wijk vertegenwoordigt. Hij was blij, dat Dukenburg verlost was van het gevaarlijkste obstakel van de veel te nauwe brug. Er zal in de toekomst een nieuw probleem voordoen nl. de kruising van de van Boetbergweg/van Apelterenweg. De nieuwe op/ en afritten van de brug nodigen uit tot een sneller rijden. Hierdoor ontstaat op deze kruising een levensgevaarlijke situatie.

Dukenburgs Nieuws 1973

Oprit Hatertse brug 1

Aanleg oprit Hatertse brug – Malvert

Oprit Hatertse brug 2

Aanleg oprit Hatertse brug – Hatert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronnen

  • Dukenburgs Nieuws
  • Foto festiviteit op de brug; Melle van der Velde
  • Foto’s aanleg op- en afritten; Fotopersbureau Gelderland
  • Dukenburg Een ideaal in beton met een groene rand Jacqueline van Ginneken ISBN 9074241050
  • Huis van de Nijmeegse geschiedenis