Uitbreiding Vensters

Binnenkort wordt gestart met de uitbreiding van het onderdeel vensters.

‘Gezondheidszorg in Dukenburg’ zal worden toegevoegd.

2 studenten van de HAN (Roosmarijn en Dies) van de studierichting verpleegkunde zullen hieraan meewerken

Bijdragen van uw kant (tekst, foto’s) zijn van harte welkom!

15.02.2021 Werkgroep Canon van Dukenburg