Naamgeving lanen

zegersfamilie

Familie Zegers bij onthulling naambordjes

Na diverse overleggen, navraag bij omwonenden en ook een beetje ‘water bij de wijn’ doen werd begin 2016 duidelijk dat het er toch van kwam. De historische eikenlaantjes rond Wijkpark Meijhorst en langs de Aldenhof kregen status, kregen namen.

Bewoners hadden de laantjes de meest logische namen toebedeeld, namen die direct verbinding hadden met de buurt, de wijken. Men had gekozen voor het Zegerspad, het Meibergpad en het Doekenborgpad. Dat de familie Zegers de laatste bewoners waren geweest van de Boerderij in Meijhorst weten veel Dukenburgers al nadat men enkele jaren terug gestreden had voor behoud van de boerderij. De andere namen brengen bewoners blindelings naar de desbetreffende plekken. Maar zelfs praten als Brugman hielp niet en de gemeente Nijmegen kwam met alternatieven. De toekomst zal het nu leren met de wetenschap dat iedereen de Anac-rotonde weet te vinden. Maar één van de namen kwam er wel door, namelijk het Zegerspad!

En deze door bewoners aangedragen naam blijkt nu meteen het succesvolst.

Zegers
Zaterdag 2 juni 2016 was het zover, wethouder Ben van Hees kwam voor de onthulling van de naambordjes. Ook de familie Zegers kwam, bijna honderd man/vrouw sterk met een 99-jarige en achter-achterkleinkinderen die de daadwerkelijke onthulling voor hun rekening namen. Voorafgegaan door een koets liep het hele gevolg alle paden af. Onderweg waren er toespraken van wethouder Van Hees, Pierre Giesbers (namens de familie Zegers), Rob Vendel (namens de Werkgroep Canon van Dukenburg), Gerben Kropman (bij het oude ketelhuis, nu kantoor van WoonGenoot) en Toine van Bergen (als echte Aldenhover).

Adel
Behalve de hardwerkende boerenfamilie Zegers werden ook twee voormalige bewoners van het landgoed de Duckenburg op 2 juli vereerd met een naambordje. Baron Snoeckaert van Schauburg leefde van 1717 tot 1790.

Vanaf 1767 had hij het landgoed in zijn bezit. Daarmee leverde hij een bijdrage aan het voortbestaan ervan. Daarom is nu de bomenlaan parallel aan de Van Apelterenweg, vanaf winkelcentrum Meijhorst tot aan de Doekenborg, naar hem genoemd.

De derde en laatste bomenlaan die een naam kreeg is het Schlingemannpad. De historische laan vanaf de Doekenburg parallel aan de Van Boetbergweg is genoemd naar de laatste adellijke bewoonster van landgoed de Duckenburg. Deze echtgenote van Jonkheer Rutgers van Rozenburg woonde daar van 1916 tot 1929.

De bewoners van Aldenhof zien in de erkenning van het historische karakter van het Schlingemannpad een blijk van waardering voor de strijd die zij gevoerd hebben voor het behoud ervan. Het is immers nog maar enkele jaren geleden dat de gemeente Nijmegen deze laan verouderd vond en alle bomen wilde kappen. De kaalslag is gelukkig beperkt gebleven tot het laatste stuk bij de Staddijk, zo’n vier jaar geleden.

Inmiddels is het herstel daar ingezet door snelle herplant van groen.

De Dukenburger september 2016